Co-funded by:
Mentored by:

Kompoziti iz obnovljivih materialov – razpis za podoktorskega raziskovalca

Lokacija: Izola, Slovenia

InnoRenew CoE išče zelo motivirano in ustrezno usposobljeno osebo za delovno mesto podoktorskega raziskovalca v raziskovalni skupini Kompoziti iz obnovljivih materialov (KOM). Skupina KOM spodbuja inovacije na področju obnovljivih materialov in kompozitov, ki prispevajo k bolj trajnostnemu in zdravemu grajenemu okolju. Podoktorski raziskovalec bo izvajal raziskave, povezane s kompozitnimi materiali na osnovi lignoceluloze. Delovno mesto je v Izoli (Slovenija).

Opis

Podoktorski raziskovalec bo izvajal raziskave na področju inovacij in razvoja materialov, pri čemer se bo osredotočil na materiale biotskega izvora, predvidene tako za konstrukcijsko kot nekonstrukcijsko uporabo pri gradnji. Za kompozitne materiale biotskega izvora uporabljamo vire, kot so les, rastlinska biomasa, naravna vlakna, lignin, glive in karbonizirana biomasa. Podoktorski raziskovalec bo razvil inovativne koncepte, ki vodijo k večji učinkovitosti materialov biotskega izvora v grajenem okolju. Pričakuje se, da bo podoktorski raziskovalec dejavno sodeloval pri pisanju predlogov in oblikovanju lastnega raziskovalnega programa v skladu z načrtom raziskav, razvoja in inovacij skupine KOM ter raziskovalnimi cilji InnoRenew CoE. Da bi lahko ovrednotil možnosti za razvoj novih izdelkov in izboljšave trenutnih kompozitnih materialov, mora podoktorski raziskovalec obvladati najsodobnejše znanje s tega področja.

Zahtevane kvalifikacije

 • Doktorat iz znanosti o lesu, znanosti o materialih, kemije, biomaterialnega inženirstva ali sorodnih področij
 • Izkušnje z materiali biotskega izvora, s poudarkom na izboljšanju njihove učinkovitosti
 • Vsaj triletne izkušnje pri razvoju kompozitnih materialov
 • Raziskovalni zapisi, ki dokazujejo izkušnje v panogah, povezanih s kompoziti
 • Izkušnje na področju oblikovanja izdelkov in optimizacije
 • Razumevanje osnovnih lastnosti materialov biotskega izvora
 • Izkušnje z izvajanjem interdisciplinarnih raziskovalnih projektov in delom pri njih
 • Izkušnje s pisanjem predlogov za štipendije/financiranje raziskav
 • Odlične komunikacijske sposobnosti v pisni in govorjeni angleščini

Zaželene kvalifikacije

 • Izkušnje z izvajanjem raziskav na kompozitih biotskega izvora, namenjenih visokokakovostni uporabi
 • Poznavanje kemije lepil in razvoja lepil biotskega izvora
 • Izkušnje z naprednimi kemičnimi, mehanskimi in analitičnimi testiranji v povezavi z vlakni in surovinami nanodelcev ter sorodnimi kompoziti
 • Poznavanje lastnosti kompozitnih materialov v sistemih trajnostne gradnje
 • Vodstvene izkušnje v akademskem ali poklicnem okolju

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. InnoRenew CoE je interdisciplinarni raziskovalni inštitut, ki se posveča obnovljivim materialom v trajnostno zgrajenih okoljih. Ponujamo:

 • dvoletno pogodbo, ki se na podlagi uspešnosti lahko podaljša;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Datum začetka dela

Prvi predvideni datum začetka dela je 1. september 2020, vendar je odvisno od uspešnosti izbora, ali bo tudi dokončen.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis;
 • motivacijsko pismo (največ ena stran formata A4);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (največ ena stran formata A4);
 • overjeno dokazilo o zaključenem doktorskem študiju ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v angleščini.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu

Pregled vlog se bo začel 14. avgusta 2020 in nadaljeval do končne izbire kandidata.

Za dodatne informacije o nalogah podoktorskega raziskovalnega dela se lahko obrnete na dr. Davida DeVallancea (devallance@innorenew.eu).

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Podatkovno vodena optimizacija za trajnostno oblikovanje omrežij – razpis za doktorskega kandidata

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljeno osebo za delovno mesto doktorskega študenta – raziskovalca (raziskovalnega asistenta) na področju računalništva in optimizacije. Izbrani kandidat bo delal v okviru inštitutske raziskovalne skupine Informacijske in računalniške tehnologije na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje (Izola, Slovenija) in bo vpisan na doktorski študijski program Računalništvo in informatika na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija).

Uporaba omrežij za modeliranje problemov v resničnem svetu je močno orodje, saj zagotavljajo učinkovito abstrakcijo, ki jo je mogoče uporabiti za analizo strukture obstoječega problema. Vse od senzorskih omrežij pa do oskrbovalnih verig obstajajo zapletena omrežja, ki se uporabljajo za različne vsakodnevne namene. Trajnost igra pomembno vlogo pri oblikovanju teh omrežij iz različnih vidikov optimizacije, kot na primer manjša poraba energije ali ponovna uporaba odpadnega materiala. Velika količina razpoložljivih izmerjenih podatkov po navadi močno vpliva na cilje in omejitve teh optimizacijskih problemov.

Opis

Delo raziskovalnega asistenta obsega analiziranje osnovne strukture izbranih problemov v resničnem svetu in oblikovanje učinkovitih mrežnih rešitev zanje. Druge naloge:

 • zbiranje in preučevanje razpoložljivih podatkov, povezanih s problemom, prepoznavanje ključnih osnovnih informacij;
 • z uporabo pridobljenih informacij razviti učinkovite metode za reševanje problemov v omrežjih, bodisi z matematičnim programiranjem, bodisi z meta hevrističnimi pristopi;
 • prikazati učinkovitost razvitih orodij in metod z implementiranjem simulacijskih okolij.

Zgoraj omenjene metode in orodja bodo prilagojena dejanskim podatkom v povezavi z interdisciplinarnimi projekti. Kandidat bo sodeloval tudi pri pripravi raziskovalnih predlogov za financiranje in objavljal svoje raziskave v mednarodnih revijah visokega ranga ter sodeloval na prestižnih konferencah tega področja.

Zahtevane kvalifikacije

 • magisterij s področja računalništva, informacijske tehnologije, matematike ali s kakšnega drugega podobnega področja;
 • strokovno znanje vsaj enega programskega jezika (npr. C++, Java, Python);
 • izkušnje s pisanjem algoritmov in podatkovnih struktur;
 • visoka motiviranost za delo v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
 • sposobnost reševanja kompleksnih problemov z razvojem metodoloških in analitičnih pristopov;
 • odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku;
 • sposobnost za interakcijo z industrijskimi partnerji in ostalimi raziskovalci.

Zaželene kvalifikacije

 • izkušnje z uporabo algoritmov na grafih;
 • operativne izkušnje z raziskovalnim delom;
 • poznavanje programske opreme za optimizacijo in modeliranje;
 • sodelovanje pri raziskovalnih projektih (industrijskih ali sofinanciranih);
 • zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov).

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija so štiri leta);
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
 • dokazilo o zaključenem magistrskem študiju ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata. Za dodatne informacije se lahko obrnete na dr. Miklósa Krésza (miklos.kresz@innorenew.eu).

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Prijavi se

Razvoj programske opreme, tehnologija razpršene evidence, računalništvo na robu – razpis za doktorskega kandidata

Prijavite se do 2020-05-15

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljeno osebo za delo pri skupnem projektu z Univerzo na Primorskem. Poudarek pri delu bo na raziskovanju in razvoju rešitev s področja razpršenih sistemov. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru (Slovenija).

Trenutni razvoj na področju interneta stvari (IoT) je dosegel točko, ko je potrebno izzive, ki so povezani z optimizacijo uporabe omrežja, varnostjo, topologijo omrežja, zasebnostjo in namestitvami velikega obsega, obravnavati z decentraliziranim pristopom. Sodelovanje med izobraževalnim sektorjem, industrijo in raziskovalnimi inštituti bo omogočilo razvoj decentraliziranega načina za raziskovanje učinkovite uporabe naprav na robu (edge devices).

Raziskovalec bo do oktobra 2020 zaposlen za polni delovni čas na InnoRenew CoE. Po oktobru se bo zaposlitev delila med InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem. Naloge na Univerzi na Primorskem zajemajo poučevanje računalništva, s poudarkom na razvoju programske opreme in programiranja.

Cilji in naloge

Cilj tega delovnega mesta je raziskati uporabo tehnologij razpršene evidence in drugih razpršenih rešitev za uporabo naprav na robu v velikih omrežjih. Glavne naloge kandidata bodo:

1. priprava in izvedba raziskovalnega načrta,
2. pregled obstoječih sistemov in primerjava najsodobnejših konceptov v IoT,
3. oblikovanje teoretično decentraliziranih rešitev za naprave na robu,
4. razvoj pilotne programske opreme za testiranje in ocenjevanje predlaganih rešitev.

Raziskovalec bo moral objavljati članke za akademsko, strokovno in laično javnost, da bi dosegel čim večjo odmevnost svojih raziskav. Poleg tega bo vključen v pripravo vsaj enega predloga za financiranje, ki bi lahko podaljšalo podporo raziskavam pri njegovi doktorski temi oziroma na področju njegovega doktorskega dela.

Zaželene kvalifikacije

Od kandidata pričakujemo:

• magisterij iz računalništva, informatike, matematike ali s kakega drugega podobnega področja;
• veliko motiviranost za izvajanje projekta in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
• odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v slovenskem jeziku;
• odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku;
• zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov, znanstvenih publikacij);
• izkušnje s programiranjem (delo pri projektih programiranja, javni repozitorij zaželen).

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:
• enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (doktorski študij je priporočljivo končati v štirih letih);
• konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
• možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:
• življenjepis (CV);
• motivacijsko pismo (največ 1 stran);
• povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
• dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 5. 2020 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Če zaključujete magistrski študij v študijskem letu 2020, to jasno zapišite v prijavi.

Za dodatne informacije glede raziskovalnega področja se lahko obrnete na prof. dr. Michaela Mrissa (michael.mrissa@innorenew.eu) ali dr. Jerneja Vičiča (jernej.vicic@upr.si).

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. PPri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem si v primeru upravičenih razlogov pridržujeta pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.