Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalno delo na področju trajnostnih materialov in kompozitov na osnovi ogljika – razpis za dva doktorska kandidata

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljene kandidate za dve delovni mesti doktorskega študenta – raziskovalca (raziskovalnega asistenta) na področju trajnostnih materialov in kompozitov na osnovi ogljika.

Izbrana kandidata bosta zadolžena za razvoj in optimizacijo trajnostnih materialov in kompozitov na osnovi ogljika, namenjenih različnih uporabi. Delo bo potekalo v okviru inštitutske raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov, kjer se posvečajo predvsem razvoju kompozitov z izpopolnjenimi lastnostmi, ki prispevajo k večji učinkovitosti stavb in boljšemu zdravju ljudi. Kandidata bosta opravljala delo v Izoli (Slovenija).

Izbrana kandidata bosta vpisana na doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja na Univerzi na Primorskem (Koper, Slovenija). Ta program ponuja interdisciplinarno izobraževanje, s katerim študentje pridobijo tako teoretično kot praktično znanje, potrebno za reševanje najbolj kompleksnih in zahtevnih problemov s tega področja. Doktorski program študente izobražuje v strokovnjake in raziskovalce, ki se lahko zaposlijo tako v akademskih ustanovah kot v javnih organizacijah in gospodarstvu. Študij je na voljo v slovenskem in v angleškem jeziku.

Več podrobnosti o programu lahko najdete tukaj.

Opis

Delo raziskovalnih asistentov obsega termokemično obdelavo (karbonizacijo) biomase in razvoj kompozitov visoke vrednosti, premazov in materialov za senzorje. To vključuje:

 • razvojih novih metodologij procesiranja karbonizacije biomase pred obdelavo in po njej;
 • razvoj kompozitnih materialov in zaščitnih premazov iz karbonizirane biomase;
 • preučevanje električnih lastnosti termokemično obdelane biomase in kompozitnih materialov, narejenih na osnovi te mase.

Od raziskovalnih asistentov se pričakuje izvedbo raziskav, ki vodijo do novih odkrij na področju  predelave lesa in biomase rastlinskega izvora v porozen bioogljik, in raziskav teh materialov za uporabo v kompozitih in zaščitnih premazih. Raziskovalna asistenta bosta izvajala poizkuse v laboratoriju, pripravljala pregled literature o najnovejšem znanju s področja ogljikovih materialov, kompozitov in premazov ter pomagala pri pripravi znanstvenih publikacij in projektnih prijav.

Zahtevane kvalifikacije

Od kandidata pričakujemo:

 • magisterij s področja znanosti o lesu, znanosti o materialih, kemije, inženiringa biomaterialov ali s kakega drugega podobnega področja;
 • izkušnje z biomateriali ali/in ogljikovimi materiali;
 • izkušnje z delom v laboratoriju in analizo podatkov;
 • odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku;
 • sposobnost za interakcijo z industrijskimi partnerji in ostalimi raziskovalci.

Zaželene kvalifikacije

Pri kandidatu so zaželeni tudi:

 • izkušnje s področja organske in anorganske kemije;
 • izkušnje z naprednim kemijskim, mehanskim in analitičnim testiranjem, povezanim z vlakni in nanodelci ter ogljikovimi materiali;
 • znanje s področja kompozitnih materialov;
 • zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov).

Kaj ponujamo

Delovno mesto obeh raziskovalnih asistentov bo potekalo v okviru raziskovalne skupine Kompoziti iz obnovljivih materialov v InnoRenew CoE. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.  InnoRenew CoE je interdisciplinarni raziskovalni inštitut, ki se ukvarja z raziskavami na področju obnovljivih materialov in trajnostno grajenega okolja.

 • Delovni mesti sta na voljo za obdobje treh let (pogodba se skelene za eno leto z možnostjo podaljšanja) in tako v skladu s trajanjem doktorskega študija.
 • Raziskovalna asistenta bosta prejela konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost.
 • Delovni mesti ponujata priložnost za delo pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Datum začetka dela

Predvideni termin za začetek dela je 1. julij 2020. Termin se glede na prijete prijave lahko tudi prilagodi, vendar le v obdobju do začetka naslednjega študijskega leta (oktober 2020).

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo dokumente (v formatu PDF) na elektronsko pošto coe@innorenew.eu, in sicer:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
 • dokazilo o zaključenem magistrskem študiju ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na dr. Davida DeVallancea (devallance@innorenew.eu) ali dr. Laetitio Marrot (laetitia.marrot@innorenew.eu).

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Asistent vodje projektov

Prijavite se do 2020-04-15
Lokacija: Koper, Slovenia

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljeno osebo za delo asistenta vodje projektov. Zaposleni bo nudil pomoč pri vodenju projektov in pri koordinaciji raziskovalcev ter bo vključen v sodelovanje na področjih finančnega in administrativnega načrtovanja, operacionalizacije ter poročanja o mednarodnih in nacionalnih projektih InnoRenew CoE.

Cilji in naloge

Naloge na tem delovnem mestu bodo obsegale sodelovanje pri mednarodnih in nacionalnih projektih, s posebnim poudarkom pri naslednjih zadolžitvah:

 • finančno in administrativno spremljanje projektov;
 • priprava finančnih poročil projektov;
 • priprava finančnih načrtov;
 • upravljanje s projektno dokumentacijo;
 • občasna administrativna pomoč na projektnih sestankih (pisanje zapisnikov, spremljanje prisotnosti);
 • komunikacija z ostalimi člani timov o statusu projekta, dogodkih, rezultatih, itd.

Asistent vodje projektov bo koordiniral vse finančne in administrativne vidike projektov InnoRenew CoE, pri čemer bo zagotavljal vodenje, ki je učinkovito, skladno z načrtom in v okviru proračuna.

Zaželene kvalifikacije

Od kandidata pričakujemo:

 • odlično znanje angleškega in slovenskega jezika, tako pisne kot komunikacijske veščine v obeh jezikih;
 • poznavanje finančnih in administrativnih pravil evropskih in slovenskih programov (npr. Obzorje 2020, Erasmus+, ARRS itd.);
 • poznavanje zakonodaje s področja raziskovalne dejavnosti;
 • izkušnje z upravljanji projektov, finančnim vodenjem in drugimi administrativnimi nalogami;
 • izkušnje pri delu z raziskovalci;
 • sposobnost odločanja in izpolnjevanja rokov;
 • sposobnost upravljanja več projektov hkrati;
 • sposobnost timskega dela;
 • univerzitetno izobrazbo ali primerne strokovne izkušnje.

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV),
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran).

Vse dokumente pošljite v slovenskem ali angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 4. 2020 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila GDPR, pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

 

Razvoj programske opreme, tehnologija razpršene evidence, računalništvo na robu – razpis za doktorskega kandidata

Prijavite se do 2020-05-15

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljeno osebo za delo pri skupnem projektu z Univerzo na Primorskem. Poudarek pri delu bo na raziskovanju in razvoju rešitev s področja razpršenih sistemov. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru (Slovenija).

Trenutni razvoj na področju interneta stvari (IoT) je dosegel točko, ko je potrebno izzive, ki so povezani z optimizacijo uporabe omrežja, varnostjo, topologijo omrežja, zasebnostjo in namestitvami velikega obsega, obravnavati z decentraliziranim pristopom. Sodelovanje med izobraževalnim sektorjem, industrijo in raziskovalnimi inštituti bo omogočilo razvoj decentraliziranega načina za raziskovanje učinkovite uporabe naprav na robu (edge devices).

Raziskovalec bo do oktobra 2020 zaposlen za polni delovni čas na InnoRenew CoE. Po oktobru se bo zaposlitev delila med InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem. Naloge na Univerzi na Primorskem zajemajo poučevanje računalništva, s poudarkom na razvoju programske opreme in programiranja.

CILJI IN NALOGE

Cilj tega delovnega mesta je raziskati uporabo tehnologij razprašene evidence in drugih razpršenih rešitev za uporabo naprav na robu v velikih omrežjih. Glavne naloge kandidata bodo:

1. priprava in izvedba raziskovalnega načrta,
2. pregled obstoječih sistemov in primerjava najsodobnejših konceptov v IoT,
3. oblikovanje teoretično decentraliziranih rešitev za naprave na robu,
4. razvoj pilotne programske opreme za testiranje in ocenjevanje predlaganih rešitev.

Raziskovalec bo moral objavljati članke za akademsko, strokovno in laično javnost, da bi dosegel čim večjo odmevnost svojih raziskav. Poleg tega bo vključen v pripravo vsaj enega predloga za financiranje, ki bi lahko podaljšalo podporo raziskavam pri njegovi doktorski temi oziroma na področju njegovega doktorskega dela.

Zaželene kvalifikacije

Od kandidata pričakujemo:

• magisterij iz računalništva, informatike, matematike ali s kakega drugega podobnega področja;
• veliko motiviranost za izvajanje projekta in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
• odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v slovenskem jeziku;
• odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku;
• zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov, znanstvenih publikacij);
• izkušnje s programiranjem (delo pri projektih programiranja, javni repozitorij zaželen).

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:
• enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (doktorski študij je priporočljivo končati v štirih letih);
• konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
• možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:
• življenjepis (CV);
• motivacijsko pismo (največ 1 stran);
• povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
• dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 5. 2020 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Če zaključujete magistrski študij v študijskem letu 2020, to jasno zapišite v prijavi.

Za dodatne informacije glede raziskovalnega področja se lahko obrnete na prof. dr. Michaela Mrissa (michael.mrissa@innorenew.eu) ali dr. Jerneja Vičiča (jernej.vicic@upr.si).

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila GDPR, pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE in na Univerzi na Primorskem. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo vaši podatki pregledani s strani omenjenih organizacij.

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem si v primeru upravičenih razlogov pridržujeta pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.