Co-funded by:
Mentored by:

Razpis za doktorskega kandidata – Prenosne spektroskopske rešitve za analiziranje bioloških dejavnikov na terenu

Prijavite se do 2021-06-15
Lokacija: Izola, Slovenija

InnoRenew CoE išče dobro usposobljenega posameznika, ki bi sodeloval pri raziskovalnem projektu z InnoRenew CoE v Izoli, Slovenija, in Univerzo na Primorskem v Kopru, Slovenija. Primarni cilj tega delovnega mesta je razviti integriran sistem, ki bo primeren za zgodnje ugotavljanje primernosti biomase za optimalno nadaljnjo pretvorbo.

Najnovejši razvoj na področju optike, senzorskih tehnologij in analitične programske opreme prinaša nove možnosti za revolucionarne in raznolike pristope k uporabi naravnih virov. Podrobno poznavanje fizikalno-kemičnih lastnosti biogenih virov v zgodnji fazi postopka pretvorbe biorafinerije lahko bistveno izboljša celotno učinkovitost vrednostne verige. Še posebej je pomembno prepoznavanje najboljših poti za izkoristek različnih gozdnih in kmetijskih ostankov ter odpadkov. Bližnje prenosne infrardeče spektroskopske rešitve, predvidene za razvoj na tem delovnem mestu, veljajo za najbolj obetavno raziskovalno smer.

Uspešen kandidat bo v InnoRenew CoE zaposlen za polni delovni čas, s pričetkom v začetku oktobra 2021. Zaposlitev se lahko, odvisno od kandidata, razdeli med InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem. Dolžnosti v okviru Univerze na Primorskem bodo vključevale poučevanje na primernih študijskih programih kot sta magistrska programa Trajnostno grajeno okolje in Podatkovna znanost.

 

Zahtevane kvalifikacije

Splošni cilj doktorskega projekta je razviti in potrditi prototip spektroskopskega sistema, ki je sposoben karakterizacije kmetijskih ostankov. Nizki stroški in prenosljivost v kombinaciji z visoko zanesljivostjo in ponovljivostjo bodo omogočali široko uporabnost tako na terenu kot tudi v laboratoriju. Glavne naloge kandidata bodo:

 • priprava in izvedba raziskovalnega načrta,
 • pregled obstoječih spektroskopskih rešitev, ki se uporabljajo za ocenjevanje kmetijskih ostankov,
 • razvoj kemometričnih modelov, ki povezujejo bližnje infrardeče spektre z ustreznimi lastnostmi materialov,
 • vključevanje najučinkovitejših strojnih in programskih rešitev v delujoči prototip
 • razvoj novega pristopa za določanje optimalnih poti pretvorbe biomase na podlagi spektralne analize

Izbran kandidat bo sodeloval pri pripravi znanstvenih publikacij in pri predstavitvah na priznanih konferencah z namenom razširitve svojih raziskav. Poleg tega bo kandidat pripravil vsaj en predlog raziskovalnega projekta za nadaljnjo razširitev preučevane teme.

 

Zaželene kvalifikacije

 • magisterij iz procesnega inženirstva naravnih virov, kmetijstva, gozdarstva, podatkovne znanosti, elektronike, računalništva, kemije, fizike, lesne tehnologije ali katerega koli drugega sorodnega področja,
 • strast, visoka motiviranost za študij in delo na interdisciplinarnih raziskovalnih projektih,
 • odlične komunikacijske veščine v pisni in govorjeni angleščini
 • sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov, znanstvenih publikacij, prototipov znanstvenih instrumentov, programskih orodij)
 • osnovne programerske spretnosti (LabView, Matlab, R ali podobno), poznavanje kemometrije (PCA, PLS, NN), bližnje infrardeče spektroskopije in/ali osnovne elektronike (mikrokrmilniki Arduino ali podobno) se štejejo za prednosti, vendar niso nujno potrebne

 

Kaj ponujamo

InnoRenew CoE je bil ustanovljen na podlagi vodilnega projekta, ki sta ga financirala Evropska komisija in Republika Slovenija.

 • enoletna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 4 leta)
 • konkurenčna plača
 • dostop do vrhunskih znanstvenih instrumentov, vključno s spektroskopskimi in hiperspektralnimi laboratoriji za slikanje
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020, kot so InnoRenew CoE in OLEAF4VALUE

 

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis;
 • motivacijsko pismo za to doktorsko pozicijo (največ ena stran formata A4);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj ali izvedenih znanstvneih projektov/prototipov;
 • overjeno dokazilo o zaključenem magistrskem študiju ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v angleščini ali slovenščini;
 • tri pisma podpore.

Vse dokumente pošljite najkasneje do 15. junija 2021 v angleškem jeziku in v PDF formatu po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Kandidat mora jasno navesti v kolikor bo diplomiral leta 2021.

Pregled vlog se bo začel takoj in se nadaljeval do končne izbire kandidata. Prosimo, da se za dodatne informacije o raziskovalni temi ali delovnem mestu obrnete na dr. Jakuba Sandaka  (jakub.sandak@innorenew.eu).

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Z oddano prijavo se strinjate, da bo pristojno osebje vaše podatke lahko pregledalo.

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem si v primeru upravičenih razlogov pridržujeta pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Kako se prijaviti: https://innorenew.eu/sl/about/jobs/

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na https://innorenew.eu/sl ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Kompoziti iz obnovljivih materialov – razpis za podoktorskega raziskovalca

Lokacija: Izola, Slovenia

InnoRenew CoE išče zelo motivirano in ustrezno usposobljeno osebo za delovno mesto podoktorskega raziskovalca v raziskovalni skupini Kompoziti iz obnovljivih materialov (KOM). Skupina KOM spodbuja inovacije na področju obnovljivih materialov in kompozitov, ki prispevajo k bolj trajnostnemu in zdravemu grajenemu okolju. Podoktorski raziskovalec bo izvajal raziskave, povezane s kompozitnimi materiali na osnovi lignoceluloze. Delovno mesto je v Izoli (Slovenija).

Opis

Podoktorski raziskovalec bo izvajal raziskave na področju inovacij in razvoja materialov, pri čemer se bo osredotočil na materiale biotskega izvora, predvidene tako za konstrukcijsko kot nekonstrukcijsko uporabo pri gradnji. Za kompozitne materiale biotskega izvora uporabljamo vire, kot so les, rastlinska biomasa, naravna vlakna, lignin, glive in karbonizirana biomasa. Podoktorski raziskovalec bo razvil inovativne koncepte, ki vodijo k večji učinkovitosti materialov biotskega izvora v grajenem okolju. Pričakuje se, da bo podoktorski raziskovalec dejavno sodeloval pri pisanju predlogov in oblikovanju lastnega raziskovalnega programa v skladu z načrtom raziskav, razvoja in inovacij skupine KOM ter raziskovalnimi cilji InnoRenew CoE. Da bi lahko ovrednotil možnosti za razvoj novih izdelkov in izboljšave trenutnih kompozitnih materialov, mora podoktorski raziskovalec obvladati najsodobnejše znanje s tega področja.

Zahtevane kvalifikacije

 • Doktorat iz znanosti o lesu, znanosti o materialih, kemije, biomaterialnega inženirstva ali sorodnih področij
 • Izkušnje z materiali biotskega izvora, s poudarkom na izboljšanju njihove učinkovitosti
 • Vsaj triletne izkušnje pri razvoju kompozitnih materialov
 • Raziskovalni zapisi, ki dokazujejo izkušnje v panogah, povezanih s kompoziti
 • Izkušnje na področju oblikovanja izdelkov in optimizacije
 • Razumevanje osnovnih lastnosti materialov biotskega izvora
 • Izkušnje z izvajanjem interdisciplinarnih raziskovalnih projektov in delom pri njih
 • Izkušnje s pisanjem predlogov za štipendije/financiranje raziskav
 • Odlične komunikacijske sposobnosti v pisni in govorjeni angleščini

Zaželene kvalifikacije

 • Izkušnje z izvajanjem raziskav na kompozitih biotskega izvora, namenjenih visokokakovostni uporabi
 • Poznavanje kemije lepil in razvoja lepil biotskega izvora
 • Izkušnje z naprednimi kemičnimi, mehanskimi in analitičnimi testiranji v povezavi z vlakni in surovinami nanodelcev ter sorodnimi kompoziti
 • Poznavanje lastnosti kompozitnih materialov v sistemih trajnostne gradnje
 • Vodstvene izkušnje v akademskem ali poklicnem okolju

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. InnoRenew CoE je interdisciplinarni raziskovalni inštitut, ki se posveča obnovljivim materialom v trajnostno zgrajenih okoljih. Ponujamo:

 • dvoletno pogodbo, ki se na podlagi uspešnosti lahko podaljša;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Datum začetka dela

Prvi predvideni datum začetka dela je 1. september 2020, vendar je odvisno od uspešnosti izbora, ali bo tudi dokončen.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis;
 • motivacijsko pismo (največ ena stran formata A4);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (največ ena stran formata A4);
 • overjeno dokazilo o zaključenem doktorskem študiju ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v angleščini.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu

Pregled vlog se bo začel 14. avgusta 2020 in nadaljeval do končne izbire kandidata.

Za dodatne informacije o nalogah podoktorskega raziskovalnega dela se lahko obrnete na dr. Davida DeVallancea (devallance@innorenew.eu).

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.