Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalec/raziskovalka v skupini Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Prijavite se do 2023-02-28
Lokacija: Izola, Slovenija

InnoRenew CoE je neodvisni raziskovalni inštitut, ustanovljen leta 2017 v okviru projekta H2020 InnoRenew. Raziskave inštituta so usmerjene v obnovljive materiale in trajnostne zgradbe, predvsem v inovativne pristope k lesu in njegovi uporabi, s ciljem prenosa znanstvenih spoznanj v industrijsko prakso.

InnoRenew CoE vidi rešitve za podnebno krizo v znanosti o zgradbah in materialih, vendar obstaja veliko izzivov: obravnavanje trajnosti pri gradnjah, delovanju in uporabi stavb; optimizacija obnovljivih materialov; razumevanje človeških vzorcev obnašanja v grajenem okolju; izboljšanje dobrega počutja uporabnikov in krepitev socialne kohezije. Soočanje s temi izzivi prek interdisciplinarne znanosti nam bo omogočilo vzpostaviti grajeno okolje, ki je trajnostno, zdravo in podpira naraščajoče potrebe družbe po naprednih tehnikah gradnje in prenove.

Naša vizija je biti obenem vodilni v svetu na področju interdisciplinarne znanosti o grajenem okolju in model mednarodne raziskovalne odličnosti, industrijskega sodelovanja in javnega udejstvovanja. Poslanstvo InnoRenew CoE je pospešiti stanje tehnike in doseči znanstveno in inovacijsko odličnost z interdisciplinarno znanostjo. Inštitut ponuja številne možnosti za mednarodne interdisciplinarne raziskave in sodelovanje s partnerji iz industrije.

Inštitut se nahaja v popolnoma novi stavbi, uradno odprti februarja 2022, v Izoli na jadranski obali Slovenije, blizu italijanske in hrvaške meje.

Opis delovnega mesta

Skupina za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali (SBRM) v InnoRenew CoE vabi k prijavi na delovno mesto raziskovalca/-ke s polnim delovnim časom na področju trajnostnih konstrukcijskih sistemov. Pričetek na novem delovnem mestu bo predvidoma 01. 04. 2023.

Iščemo kandidate, ki imajo izobrazbo s področja gradbeništva (ali sorodnega področja) ter izkušnje na enem ali več naslednjih področjih: lesna konstrukcija (analiza in/ali projektiranje), eksperimentalna mehanika, analitično modeliranje.

Na voljo je nov laboratorij, opremljen z močnim podom, hidravličnimi pogoni, sistemi za zajem podatkov, klimatskimi komorami in servomehanskimi testnimi stroji. Poleg tega je na voljo najsodobnejša oprema za analizo materialov, vključno s terenskimi preskusi.

Od uspešnega/-e kandidata/-ke se pričakuje, da bo deloval/-a na področju inovativnih raziskav na področju trajnostnih stavb s poudarkom na uporabi lesa ter pridobil zunanja sredstva – javna in industrijska.  Uspešen/-a kandidat/-ka mora dokazati tudi odličnost v raziskavah, kar dokazuje predvsem evidenca in kakovost objavljenih znanstvenih prispevkov v visoko ocenjenih in področnih revijah. Prednost bodo imeli kandidati s praktičnimi izkušnjami v industriji in močno željo po raziskovanju. Zaželene so praktične izkušnje s poskusi konstrukcijskih elementov in/ali modelov.

Kvalifikacije

 • Doktorat iz gradbeništva ali sorodne discipline
 • Izkazana raziskovalna odličnost
 • Izkušnje z analitičnim modeliranjem in/ali analizo podatkov
 • Sposobnost oblikovanja novih raziskovalnih idej (priprava prijav na raziskovalne razpise, prototipi znanstvenih instrumentov, programska orodja)
 • Veliko zanimanje za področje trajnostnih konstrukcijskih sistemov
 • Izkušnje z laboratorijskimi in terenskimi eksperimentalnimi meritvami
 • Sposobnost učenja novih področij in sodelovanja z drugimi raziskovalci
 • Izkušnje z gradbenim projektiranjem in podrobnim načrtovanjem lesenih in hibridnih lesenih stavb ter izkušnje v lesni industriji so prednost
 • Odlične komunikacijske spretnosti v pisni in govorjeni angleščini

Kaj ponujamo

InnoRenew CoE je bil ustanovljen na podlagi projekta, ki sta ga financirala Evropska komisija in Republika Slovenija.

Ponujamo:

 • delo v skupini visoko motiviranih raziskovalcev in sodelavcev
 • priložnosti za strokovno rast
 • 2-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja
 • konkurenčno plačo (sorazmerno s kvalifikacijami in izkušnjami) in paket ugodnosti
 • dostop do vrhunskih znanstvenih laboratorijev in instrumentov za interdisciplinarno raziskovanje. Več na: https://innorenew.eu/laboratories
 • priložnost za delo na prestižnih obstoječih projektih H2020 in Horizon Europe ter drugih nacionalnih in mednarodnih projektih.

Kako se prijaviti

Vsi zainteresirani/-e kvalificirani/-e kandidati/-ke naj pošljejo:

 • življenjepis
 • imena treh referenčnih oseb
 • spremno pismo z motivacijo za to delovno mesto
 • izjava o predhodnih raziskovalnih izkušnjah ali izvedenih znanstvenih projektih/prototipih, raziskovalnih interesih in dosežkih (največ dve A4 strani)
 • do tri primere znanstvenih objav (če so na voljo)
 • kopijo spričevala zaključene stopnje izobrazbe

Zaposlitvene možnosti, politike sprejema, dejavnosti, storitve in zmogljivosti InnoRenew CoE ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spola, vere, nacionalnega izvora ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bo upoštevan GDPR in vaši podatki ne bodo razkriti zunaj ustreznega osebja InnoRenew CoE. Z oddajo prijave se strinjate, da podatke, ki jih posredujete, pregleda InnoRenew CoE.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov delovno mesto pusti odprto, podaljša prijavni rok in upošteva tudi kandidate, ki niso oddali prijave v prijavnem roku.

Celotna prijava mora biti v angleškem jeziku in poslana v PDF formatu najkasneje do 28.2.2023 po e-pošti na coe@innorenew.eu.

Za dodatne informacije o delovnem mestu lahko kontaktirate dr. Andrejo Kutnar, direktorico InnoRenew CoE (andreja.kutnar@innorenew.eu).

Več o prijavi je na voljo na https://innorenew.eu/jobs.

Več informacij o InnoRenew CoE je na voljo na https://innorenew.eu ali po e-pošti: coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Večpredstavnostna mikroskopija in spektroskopija za raziskovanje interakcij med glivami in površino – na voljo je doktorsko mesto

Prijavite se do 2023-08-01

InnoRenew CoE išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega posameznika za delo na projektu ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet.

Splošni cilj projekta ARCHI-SKIN je celovito ovrednotiti bioinspirirane strategije za kemijsko-strukturne lastnosti glivnih biofilmov, da bi ustvarili trdno podlago za napredek prihodnjih površin živih inženirskih materialov. To bo privedlo do razvoja in optimizacije novega sistema zunanjih arhitekturnih premazov za gradbeništvo. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE, v skupini za modifikacijo lesa pod vodstvom doc. Ane Sandak in bo postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja).

Cilji in naloge

Kandidat bo raziskal načela zasnove, na katerih temelji biofilm gliv. Z različnimi spektroskopskimi in mikroskopskimi tehnikami bo razjasnil njegovo strukturo. Za spremljanje in razumevanje dinamičnih živih sistemov bo uporabil novo visoko zmogljivo metodologijo, ki temelji na časovni mikroskopiji (fluorescenčni in optični) ter hiperspektralnem slikanju VIS-NIR-SWIR, združeno s kemometrijo in diskretno matematiko. Izkušnje na področju mikroskopije, spektroskopije, kemometrije, podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja so zaželene. Zaželeni so zlasti zanimanje in spretnosti na področju prototipiranja in programiranja analitičnih instrumentov.

Zaželene kvalifikacije

Idealni kandidat mora imeti magisterij iz biologije, biotehnologije, bioinformatike, kemije, kemijskega inženirstva, znanosti o materialih, kemometrije, podatkovne znanosti, mehatronike ali sorodnih področij. Nadaljnje zahteve vključujejo:

– odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku,

– sposobnost komuniciranja z industrijo in drugimi raziskovalci,

– sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih zamisli (priprava raziskovalnih predlogov).

Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost dela v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorske študente Univerze na Primorskem. Za več podrobnosti si oglejte: https://www.famnit.upr.si/sl

Kaj ponujamo

To delovno mesto bo v okviru novoustanovljenega oddelka InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostnih grajenih okoljih. InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot vodilni projekt, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.

– Enoletna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta).

– Konkurenčna plača z možnostjo povišanja na podlagi uspešnosti.

– Priložnost za delo na prestižnem projektu ERC.

Možnosti zaposlitve, politika sprejema, dejavnosti, storitve in prostori programa InnoRenew CoE ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spola, vere, narodnosti ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bomo upoštevali uredbo GDPR in vaših podatkov ne bomo posredovali osebju izven InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Z oddajo prijave se strinjate, da podatke, ki jih posredujete, pregledajo te organizacije.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

– svoj življenjepis,

– motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),

– povzetek (zapis) prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),

– overjeno kopijo potrdila o magisteriju in uradnega izpisa iz evidence ter njune prevode, če izvirniki niso v angleškem jeziku.

Vsa gradiva morajo biti v angleščini in predložena v formatu PDF najkasneje do 1. avgusta 2023.

Kandidat mora jasno navesti, ali bo diplomiral leta 2023.

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete po elektronski pošti: coe@innorenew.eu.

Pregledovanje prijav se bo začelo takoj in bo trajalo do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se obrnite na izredno profesorico Anno Sandak (anna.sandak@innorenew.eu).

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša rok za prijavo in upošteva kandidate, ki se v roku za prijavo niso prijavili.

Več informacij o tem, kako se prijaviti, najdete na spletni strani https://innorenew.eu/sl/about/jobs/.

 

Več informacij o InnoRenew CoE najdete na http://innorenew.eu ali po e-pošti: coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.