Co-funded by:
Mentored by:

Raziskovalec – analitični kemik

Prijavite se do 2019-04-30
Lokacija: IZOLA IN KOPER, SLOVENIJA

Opis

Za delo pri projektih InnoRenew CoE iščemo ustrezno usposobljenega analitičnega kemika. Delo bo potekalo v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju. Delovno mesto je v Sloveniji, in sicer v Izoli in Kopru.

Kaj iščemo?

Glavne naloge analitičnega kemika so priprava, obdelava in analiza vzorcev z najsodobnejšimi analitičnimi napravami. Glavno področje raziskav je povezano z obnovljivimi materiali, njihovo modifikacijo in kompoziti iz obnovljivih materialov. Ključnega pomena je, da je kandidat samostojen pri načrtovanju in izvajanju razvoja analitičnih metod, pri čemer uporablja različne analitične tehnike in instrumente. Kandidat mora biti sposoben upravljati, odpravljati in vzdrževati različne analitične naprave, še posebej z GC-MS in Q-TOF-LC-MS-MS. Poleg tega mora biti kandidat sposoben pridobljene podatke jasno razložiti in interpretirati tako akademskemu kot neakademskemu občinstvu. Zaželene so izkušnje z uporabo spektroskopske opreme ter ostalimi laboratorijskimi napravami.

Kaj pričakujemo?

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz kemije ali s kakšnega drugega podobnega znanstvenega področja, zaželene pa so tudi podoktorske izkušnje.

Od kandidata pričakujemo:

 • dokončan doktorski študij;
 • izkušnje z GC-MS (z več tehnik vnosa) in/ali z LC-MS-MS (Q-TOF);
 • odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku.

Pri kandidatu so zaželene tudi:

 • izkušnje z izmenjavo rezultatov raziskav z industrijskimi partnerji in ostalimi raziskovalci;
 • izkušnje s procesiranjem podatkov v različnih okoljih;
 • dokazana samostojnost pri izvajanju raziskav.

Kaj ponujamo?

Kandidat bo zaposlen na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal leta 2017 kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • dokazilo o zaključenem doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 30. aprila 2019 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Z morebitnimi vprašanji se na nas lahko obrnete po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu, za dodatne informacije glede raziskovalnega področja pa na dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu.).

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Prijavi se

Raziskovalec omrežij senzorjev

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

InnoRenew CoE išče motivirane in strokovno usposobljene kandidate za delovno mesto raziskovalca oblikovanja, razvoja in optimizacije omrežij senzorjev. Raziskovalec se bo posebej posvetil pametnim sistemom za razvoj senzorjev, zbiranje podatkov in inženiring podatkov pri projektih s področja trajnostnih zgradb in obnovljivih materialov, njegovo delo pa bo potekalo v okviru raziskovalne skupine Informacijske in računalniške tehnologije. Želimo si pronicljivega člana skupine, ki bo z navdušenjem delal v interdisciplinarnem okolju in s širokim spektrom tematik, kot so BIM, industrijska optimizacija, kompozitni materiali, modifikacija lesa, zdravo življenje v grajenem okolju in kulturna dediščina.

Lokacija delovnega mesta je v Izoli (Slovenija).

Naloge

Glavne naloge raziskovalca omrežij senzorjev so oblikovanje, razvoj, postavitev, spremljanje in analiza omrežij senzorjev za nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, strokovno sodelovanje z industrijskimi partnerji, sodelovanje pri pripravi predlogov projektov (prijav na razpise) za financiranje, pomoč pri doseganju raziskovalnih ciljev centra odličnosti InnoRenew CoE ter oblikovanje in izvajanje svojega raziskovalnega programa v skladu s cilji InnoRenew CoE.

Raziskovalec naj bi sledil najsodobnejšemu znanju z ustreznih področij, objavljal rezultate raziskav v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva ter predstavljal raziskave in razvoj centra odličnosti InnoRenew CoE širši javnosti na znanstvenih in strokovnih konferencah.

Kaj pričakujemo?

Od kandidata pričakujemo:

 • dokončano višjo stopnjo s področij telekomunikacij, elektroinženiringa, informatike ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • vsaj 3 leta izkušenj s področja raziskav senzorskih omrežij;
 • poznavanje vsebinsko sorodnih področij in raziskovalne izkušnje s teh področij;
 • poznavanje oblikovanja, razvoja in analize senzorskih omrežij;
 • izkušnje z učinkovitim in varnim obdelovanjem podatkov;
 • razumevanje obdelave digitalnih signalov in izkušnje z njimi;
 • izkušnje pri izvajanju in sodelovanju v interdisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih projektih;
 • odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Zaželene kvalifikacije

Pri kandidatu so zaželeni tudi:

 • doktorat s področja telekomunikacij, elektroinženiringa, informatike ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • izkušnje pri raziskovanju pametnih zgradb in digitalizacije industrijskih procesov;
 • izkušnje z inženiringom podatkov, strojnim učenjem in z optimizacijskimi metodami;
 • uspešne prijave projektov, sodelovanje pri mednarodnih projektih in vodstvene izkušnje;
 • izkušnje z implementacijo raziskovalnih rezultatov v industrijo;
 • izkušnje s sodelovanjem in izvajanjem dela v okviru interdisciplinarnih raziskovalnih projektih.

Kaj ponujamo?

Delo bo potekalo na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • 2-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z dodatki na uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020 in v perspektivnem, zagnanem, izrazito interdisciplinarnem in vsesplošno raznolikem kolektivu.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo;
 • seznam vseh objav;
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • dokazilo o zaključenem magistrskem in/ali doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF.

Z morebitnimi vprašanji se na nas lahko obrnete po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu, za dodatne informacije glede raziskovalnega področja pa na dr. Miklósa Krésza (miklos.kresz@innorenew.eu).

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanje roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja na coe@innorenew.eu.

 

 

Prijavi se

Doktorski kandidat

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIJA IN SKELLEFTEÅ, ŠVEDSKA

Termo-hidromehanska obdelava lesa

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na skupnem projektu švedske univerze Luleå University of Technology na raziskovalnem področju termo-hidromehanske obdelave lesa. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE in hkrati doktorski kandidat univerze Luleå University of Technology, Wood Science and Engineering. Raziskovalni projekt in naloge povezave z njim bodo opravljene v tesnem sodelovanju z univerzo Luleå University of Technology. Kandidat bo 50% delovnega časa opravljal v Izoli, Slovenija in 50% v Skellefteå, Švedska.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem termo-hidromehanske obdelave nizko kakovostnega lesa za specifične uporabe v notranjem grajenem okolju (obnašanje lesa med obdelavo ter v uporabi). Zaželene so izkušnje iz proučevanja lastnosti lesa, zlasti viskoelastičnega obnašanja lesa in odzivnosti lesa v odvisnosti od vlažnosti.

Kaj pričakujemo:

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz lesarstva/kemije. Imeti mora dobro razvite inžinerske sposobnosti (predvsem na področju lesarstva) ter izkušnje z modifikacijo lesa in karakterizacije lesa.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter odlično znanje angleškega jezika.

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje za doktorske študente na univerzi Luleå University of Technology. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Utbildning/Utbildning-pa-forskarniva?l=en

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja (doktorski študij priporočljivo končati v štirih  letih);
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer: magistrsko delo);
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če le-ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: coe@innorenew.eu Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu) ali profesorja Dick Sandberg (dick.sandberg@ltu.se).

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

 

 

Prijavi se

Raziskovalec- optimizacija

Lokacija: Izola/Isola, Slovenija

Optimizacija multivariatnih stohastičnih heterogenih sistemov

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na optimizaciji multivariatnih stohastičnih heterogenih sistemov.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem postopkov in kod za optimizacijo hibridnih in modularnih stavb, s poudarkom na različnih kriterijih: modularnost, masa, energetska učinkovitost, hitrost in stroški konstrukcije ter trajnost. Projekt bo osredotočen na razvoj odločitvenega orodja, ki bo omogočal upoštevanje omenjenih različnih kriterijev in negotovosti različnih vhodnih parametrov in podatkov.

Kaj pričakujemo:

Idealen kandidat mora imeti magistrsko stopnjo ali doktorat iz računalništva ali iz gradbeništva. Imeti mora zelo dobro razvite matematične sposobnosti, znanje iz programiranja (Matlab ali podobno) in razvito sposobnost individualnega dela in učenja v timskem okolju. Izkušnje s programiranjem v Matlab so obvezne.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter sposobnost samostojnega dela.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Naloge bodo potekale v tesnem sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer WKI in s Fraunhofer Center for light, environmentally friendly structures.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem ali doktorskem študiju.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu. Delovno mesto je odprto do končne izbire kandidata.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: coe@innorenew.eu Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu)

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.