Co-funded by:
Mentored by:

Mesto doktorskega kandidata na Univerzi na Primorskem – Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja

Prijavite se do 2022-09-05
Lokacija: IZOLA, KOPER

TEMA: Razvoj bioloških materialov in formulacij iz industrijskih stranskih proizvodov, bogatih z aromatskimi spojinami

Opis:

Univerza na Primorskem išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega doktorskega kandidata. Raziskovalno področje se osredotoča na trajnostno valorizacijo lignina in drugih stranskih produktov lesne industrije, bogatih z aromatskimi spojinami, za aplikacije z visoko dodano vrednostjo. Raziskovalec se bo zaposlil tudi na InnoRenew CoE (dodatnih 20 %), v skupini za modifikacijo lesa (pod vodstvom izr. prof. Anne Sandak), pod mentorstvom dr. Oihane Gordobil, in postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja). Kandidat bo delno vključen tudi v projekt ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru.

Kaj iščemo:

Poudarek dela na tem položaju bo na oblikovanju in razvoju novih, biotsko osnovanih formulacij, in s tem na valorizaciji podcenjenih industrijskih stranskih proizvodov. Od kandidata pričakujemo proaktivnost in motiviranost za izvajanje interdisciplinarnih raziskav, ki zajemajo področja od sinteze ter funkcionalizacije materialov in formulacij na osnovi lignina, do njihove uporabe in ocenjevanja učinkovitosti. Zaželene so izkušnje na področju lignocelulozne biomase, kemije, farmacije, znanosti o materialih in koloidnih sistemih ter strokovno znanje na področjih kromatografije, mikroskopije, spektroskopije in uporabe druge laboratorijske opreme. Kandidat mora imeti dobro ustno in pisno znanje angleščine.

Katere sposobnosti pričakujemo:

Idealen kandidat za to mesto ima magisterij iz kemije, kemijskega inženirstva, biotehnologije, farmacije, znanosti o koloidih, znanosti o materialih ali sorodnih področij, po možnosti z izkušnjami s področja biorafinerijskih procesov, ki se uporabljajo za lignocelulozno biomaso, in poznavanjem bioloških materialov in formulacij. Nadaljnje zahteve vključujejo: odlične komunikacijske veščine v angleščini, sposobnost navezave stikov in sodelovanja z industrijo in drugimi raziskovalci ter sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov). Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost za delo v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorskega študenta Univerze na Primorskem.

Več podrobnosti:

https://www.famnit.upr.si//sl//izobrazevanje/podiplomski-doktorski-studij/obnov-mater

https://www.famnit.upr.si/sl/bodoci-studenti/prijava

Kaj ponujamo:

Ponujamo delovno mesto v okviru Univerze na Primorskem, kandidat pa bo tesno sodeloval z raziskovalnim inštitutom InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostno grajenih okoljih.

  • 1-letna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta)
  • Konkurenčna plača z možnostjo povišanja glede na uspešnost
  • Priložnost za sodelovanje pri prestižnem projektu ERC

Pri možnostih zaposlitve, vpisnih politikah, dejavnostih, nudenju storitev in zmogljivosti Univerza na Primorskem in InnoRenew CoE ne izključujeta nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, vere, nacionalnega porekla ali invalidnosti.

Kako poteka prijava:

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

  • življenjepis,
  • motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),
  • povzetek prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),
  • overjeno kopijo magistrskega spričevala in uradnega izpisa ocen ter njunih prevodov, če izvirniki niso v angleščini.

Vsa gradiva morajo biti v angleškem jeziku in oddana v obliki PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na naslov elektronske pošte: coe@innorenew.eu.

Za nadaljnje informacije o raziskovalni temi se obrnite na dr. Oihano Gordobil (oihana.gordobil@innorenew.eu).

Predvideni datum začetka zaposlitve je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša prijavni rok in upošteva kandidate, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.

Prijavi se

Večpredstavnostna mikroskopija in spektroskopija za raziskovanje interakcij med glivami in površino – na voljo je doktorsko mesto

Prijavite se do 2022-09-05

InnoRenew CoE išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega posameznika za delo na projektu ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet.

Splošni cilj projekta ARCHI-SKIN je celovito ovrednotiti bioinspirirane strategije za kemijsko-strukturne lastnosti glivnih biofilmov, da bi ustvarili trdno podlago za napredek prihodnjih površin živih inženirskih materialov. To bo privedlo do razvoja in optimizacije novega sistema zunanjih arhitekturnih premazov za gradbeništvo. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE, v skupini za modifikacijo lesa pod vodstvom doc. Ane Sandak in bo postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Obnovljivi materiali za zdrava grajena okolja).

Cilji in naloge

Kandidat bo raziskal načela zasnove, na katerih temelji biofilm gliv. Z različnimi spektroskopskimi in mikroskopskimi tehnikami bo razjasnil njegovo strukturo. Za spremljanje in razumevanje dinamičnih živih sistemov bo uporabil novo visoko zmogljivo metodologijo, ki temelji na časovni mikroskopiji (fluorescenčni in optični) ter hiperspektralnem slikanju VIS-NIR-SWIR, združeno s kemometrijo in diskretno matematiko. Izkušnje na področju mikroskopije, spektroskopije, kemometrije, podatkovnega rudarjenja in strojnega učenja so zaželene. Zaželeni so zlasti zanimanje in spretnosti na področju prototipiranja in programiranja analitičnih instrumentov.

Zaželene kvalifikacije

Idealni kandidat mora imeti magisterij iz biologije, biotehnologije, bioinformatike, kemije, kemijskega inženirstva, znanosti o materialih, kemometrije, podatkovne znanosti, mehatronike ali sorodnih področij. Nadaljnje zahteve vključujejo:

– odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku,

– sposobnost komuniciranja z industrijo in drugimi raziskovalci,

– sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih zamisli (priprava raziskovalnih predlogov).

Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost dela v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorske študente Univerze na Primorskem. Za več podrobnosti si oglejte: https://www.famnit.upr.si/sl

Kaj ponujamo

To delovno mesto bo v okviru novoustanovljenega oddelka InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostnih grajenih okoljih. InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot vodilni projekt, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.

– Enoletna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta).

– Konkurenčna plača z možnostjo povišanja na podlagi uspešnosti.

– Priložnost za delo na prestižnem projektu ERC.

Možnosti zaposlitve, politika sprejema, dejavnosti, storitve in prostori programa InnoRenew CoE ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spola, vere, narodnosti ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bomo upoštevali uredbo GDPR in vaših podatkov ne bomo posredovali osebju izven InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Z oddajo prijave se strinjate, da podatke, ki jih posredujete, pregledajo te organizacije.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

– svoj življenjepis,

– motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),

– povzetek (zapis) prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),

– overjeno kopijo potrdila o magisteriju in uradnega izpisa iz evidence ter njune prevode, če izvirniki niso v angleškem jeziku.

Vsa gradiva morajo biti v angleščini in predložena v formatu PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

Kandidat mora jasno navesti, ali bo diplomiral leta 2022.

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete po elektronski pošti: coe@innorenew.eu.

Pregledovanje prijav se bo začelo takoj in bo trajalo do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se obrnite na izredno profesorico Anno Sandak (anna.sandak@innorenew.eu).

Pričakovani datum začetka dela je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša rok za prijavo in upošteva kandidate, ki se v roku za prijavo niso prijavili.

Več informacij o tem, kako se prijaviti, najdete na spletni strani https://innorenew.eu/sl/about/jobs/.

 

Več informacij o InnoRenew CoE najdete na http://innorenew.eu ali po e-pošti: coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Preučevanje morfoloških, funkcionalnih in socialnih interakcij v glivičnih skupnostih (kot so biofilmi) – na voljo je doktorsko mesto

Prijavite se do 2022-09-05

InnoRenew CoE išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega posameznika za delo na projektu ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet.

Splošni cilj projekta ARCHI-SKIN je celovito ovrednotiti bioinspirirane strategije za kemijsko-strukturne lastnosti glivnih biofilmov, da bi ustvarili trdno podlago za napredek prihodnjih površin živih inženirskih materialov. To bo privedlo do razvoja in optimizacije novega sistema zunanjih arhitekturnih premazov za gradbeništvo. Raziskovalec se bo zaposlil v InnoRenew CoE v skupini za modifikacijo lesa pod vodstvom doc. Ane Sandak in postal doktorski kandidat na Univerzi na Primorskem (doktorski študijski program Renewable Materials for Healthy Built Environments). Kandidat bo tesno sodeloval tudi z Oddelkom za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom doc. Nine Gunde-Cimerman. Kandidat se bo približno 50 % časa nahajal v Izoli, 50 % časa pa v Ljubljani.

Cilji in naloge

Poudarek tega delovnega mesta je na izvajanju bioinspiracije za razvoj novega koncepta zaščite materialov. Kandidat bo raziskal načela zasnove, na katerih temelji biofilm gliv. Analiziral bo mehanizme nastajanja biofilma, njegovo strukturo, delovanje in učinkovitost, da bi zasnoval živ sistem premazov. Izkušnje s tehnikami gojenja, molekularnimi tehnikami (ekstrakcija celotne DNK, sekvenciranje amplikonov naslednje generacije, metagenomika), mikroskopijo in spektroskopijo so zaželene.

Željene kvalifikacije

Idealni kandidat mora imeti magisterij iz biologije, biotehnologije, znanosti o materialih, kemije, okoljskega inženirstva ali sorodnih področij, po možnosti z izkušnjami na področju mikrobiologije in karakterizacije materialov.

Dodatne zahteve vključujejo:

– odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku,

– sposobnost komuniciranja z industrijo in drugimi raziskovalci,

– sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih zamisli (priprava raziskovalnih predlogov).

Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost dela v mednarodnem okolju. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje za doktorske študente Univerze na Primorskem.

Za več podrobnosti si oglejte: https://www.famnit.upr.si/sl

Kaj ponujamo

To delovno mesto bo v okviru novoustanovljenega oddelka InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostnih grajenih okoljih. InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot vodilni projekt, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.

– Enoletna pogodba z možnostjo podaljšanja (priporočeno trajanje doktorskega študija je 3 leta).

– Konkurenčna plača z možnostjo povišanja na podlagi uspešnosti.

– priložnost za delo na prestižnem projektu ERC.

Možnosti zaposlitve, politika sprejema, dejavnosti, storitve in prostori programa InnoRenew CoE ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spola, vere, narodnosti ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bomo upoštevali uredbo GDPR in vaših podatkov ne bomo posredovali osebam izven InnoRenew CoE in Univerze na Primorskem. Z oddajo prijave se strinjate, da ti organizaciji pregledata podatke, ki jih posredujete.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

– življenjepis,

– motivacijsko pismo za to doktorsko mesto (največ ena stran A4),

– povzetek (zapis) prejšnjih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo),

– overjeno kopijo potrdila o magisteriju in uradnega izpisa iz evidence ter njune prevode, če izvirniki niso v angleškem jeziku.

Vsa gradiva morajo biti v angleščini in predložena v formatu PDF najkasneje do 5. septembra 2022.

Kandidat mora jasno navesti, ali bo diplomiral leta 2022.

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete po elektronski pošti: coe@innorenew.eu.

Pregledovanje prijav se bo začelo takoj in bo trajalo do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se obrnite na izredno profesorico Anno Sandak (anna.sandak@innorenew.eu).

Pričakovani datum začetka dela je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša rok za prijavo in upošteva kandidate, ki se v roku za prijavo niso prijavili.

Več informacij o tem, kako se prijaviti, najdete na spletni strani https://innorenew.eu/sl/about/jobs/.

Več informacij o InnoRenew CoE najdete na spletni strani http://innorenew.eu ali na e-naslovu: coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Pametne bivalne površine – na voljo je podoktorsko delovno mesto

Prijavite se do 2022-09-01

InnoRenew CoE išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega posameznika za delo na projektu ERC “Bioinspired living skin for architecture” (ARCHI-SKIN), GA #101044468, ki ga financira Evropski raziskovalni svet.

Splošni cilj projekta

ARCHI-SKIN je celovito ovrednotenje bioinspirirane strategije za kemijsko-strukturne lastnosti glivnih biofilmov, s ciljem ustvarili trdno podlago za napredek prihodnjih površin živih inženirskih materialov. To bo privedlo do razvoja in optimizacije novega sistema zunanjih arhitekturnih premazov za gradbeništvo. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE skupini za modifikacijo lesa, pod vodstvom doc. Anne Sandak.

Cilji in naloge

Nedavni napredek na področju biomimetike omogoča izdelavo umetnih površin s podobnimi lastnostmi, kot jih imajo biološke. Takšen pristop odpira tudi nova področja za razvoj materialov in ponuja velik komercialni potencial za izdelavo površin z izjemnimi lastnostmi, ki jih s tradicionalnim pristopom ni mogoče doseči, npr. pametni materiali, ki se odzivajo na zunanje dražljaje, inovativne modifikacije površin ter nove oblike in strukturne ureditve materialov. Kandidat bo izvajal biomimetična načela za razvoj pametnih živih površin. Raziskave bodo povezane z razvojem živega premaznega sistema, ki se bo izvajal za zaščito različnih gradbenih materialov. Predhodne izkušnje na področju mikrobiologije, celičnih kultur, mikroskopije, spektroskopije, kemometrije, statistike in podatkovnega rudarjenja so zaželene.

Željene kvalifikacije

Kandidat mora imeti doktorat iz biologije, biotehnologije, bioproizvodov, znanosti o materialih, kemijskega inženirstva, kemije, okoljskega inženirstva, fizike, nanotehnologije ali sorodnih področij. Dodatne zahteve vključujejo:

– odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku,

– močan interes reševanja problemov,

– priprava visokokakovostnih znanstvenih člankov,

– sposobnost sodelovanja z industrijo in drugimi raziskovalci,

– sposobnost so-vodenja magistrskih in doktorskih študentov,

– sposobnost oblikovanja in sporočanja novih raziskovalnih zamisli (priprava raziskovalnih predlogov).

Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost dela v mednarodnem okolju. Visoko bo cenjen inovativen, nekonvencionalen in interdisciplinaren pristop.

Kaj vam ponujamo

To delovno mesto bo v okviru novoustanovljenega raziskovalnega odbora InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostnih grajenih okoljih. InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot vodilni projekt, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.

– Enoletna pogodba z možnostjo podaljšanja.

– Konkurenčno plačilo z možnostjo povišanja na podlagi uspešnosti.

– Priložnost za delo na prestižnem projektu ERC.

Možnosti zaposlitve, politika sprejema, dejavnosti, storitve in prostori programa InnoRenew CoE ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, spola, vere, narodnosti ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bo upoštevana uredba GDPR, vaši podatki ne bodo posredovani izven centra InnoRenew CoE. Z oddajo prijave se strinjate, da podatke, ki jih posredujete, pregleda ta organizacija.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

– svoj življenjepis.

– motivacijsko pismo za to podoktorsko mesto (največ ena stran A4),

– povzetek (dosedanje izkušnje) dosedanjih raziskovalnih izkušenj (doktorska disertacija, objavljeni članki v revijah, prispevki na konferencah),

– overjena kopija potrdila o doktoratu in uradnega izpisa iz evidence ter njunih prevodov, če izvirniki niso v angleškem jeziku,

– imena in kontakti dveh recenzentov.

Vsa gradiva morajo biti v angleščini in predložena v formatu PDF najkasneje do 1. septembra 2022.

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete po elektronski pošti: coe@innorenew.eu.

Pregledovanje prijav se bo začelo takoj in bo trajalo do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se obrnite na docentko Anno Sandak (anna.sandak@innorenew.eu).

Pričakovani datum začetka dela je 1. oktober 2022.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti delovno mesto odprto, podaljša rok za prijavo in upošteva kandidate, ki se v roku za prijavo niso prijavili.

Več informacij o tem, kako se prijaviti, najdete na spletni strani https://innorenew.eu/sl/about/jobs/

Več informacij o InnoRenew CoE najdete na spletni strani

http://innorenew.eu ali po e-pošti: coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.