Co-funded by:
Mentored by:

Obdelava informacij – delovno mesto asistenta/tehnika

InnoRenew CoE išče dobro usposobljenega in visoko motiviranega posameznika za podporo raziskavam v skupini Obdelava informacij. Skupina se ukvarja s številnimi raziskovalnimi temami, med katerimi so v ospredju industrijska optimizacija, porazdeljeno računalništvo in brezžična senzorska omrežja. Interdisciplinarne raziskave so eden od glavnih ciljev oddelka.

Kandidat prispeva tako z raziskovanjem novih omrežnih protokolov in razvojem novih pristopov k analizi omrežij kot tudi z razvojem aplikacij in uvajanjem/upravljanjem velikih senzorskih omrežij. Kandidat bo prispeval k tekočim projektom ter pripravljal prijave projektnih predlogov, zaposlen pa bo na InnoRenew CoE pod vodstvom doc. dr. Aleksandra Tošića.

Cilji in naloge

Kandidat bo delal v oddelku za obdelavo informacij ter razvijal algoritme in industrijske aplikacije s poudarkom na industrijski optimizaciji, kombinatorični optimizaciji, analizi podatkov in napovedni logiki.

Na raziskovalnem področju bo izvajal in preučeval aplikativne raziskovalne zamisli. Te metode in algoritmi bodo po pričakovanjih na nizki ravni TRL in bodo spadali na področje znanosti o omrežjih, porazdeljenega računanja, optimizacije in brezžičnih protokolih za senzorska omrežja.

Zaželene kvalifikacije

Idealen kandidat mora imeti zaključen dodiplomski študij iz računalništva, informatike, matematike ali sorodnih področij.  Nadaljnje zahteve vključujejo:

 • odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku,
 • sposobnost reševanja problemov,
 • priprava kakovostnih znanstvenih člankov,
 • sposobnost interakcije z industrijo in drugimi raziskovalci,
 • izkušnje s programiranjem v pogosto uporabljenih jezikih, npr. Java, C++, Kotlin, Rust,
 • dobro matematično predznanje s poudarkom na algebri,
 • sposobnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov).

Od kandidata se pričakuje zanimanje za interdisciplinarno delo in sposobnost za delo v mednarodnem okolju. Inovativen in interdisciplinarni pristop bosta zelo cenjena.

Kaj ponujamo

Delovno mesto bo znotraj InnoRenew CoE, ki se osredotoča na uporabo obnovljivih materialov v trajnostnih grajenih okoljih. InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot projekt, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija.

 • 1-letna pogodba z možnostjo podaljšanja
 • Konkurenčna plača z možnimi povišanji glede na uspešnost
 • Dostop do najsodobnejše računalniške infrastrukture

Zaposlitvene možnosti, politike sprejema, dejavnosti, storitve in zmogljivosti InnoRenew CoE ne izključujejo nobene osebe na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, vere, nacionalnega izvora ali invalidnosti. Pri obdelavi vaše prijave bo upoštevana GDPR in vaši podatki ne bodo razkriti zunaj ustreznega osebja InnoRenew CoE. Z oddajo prijave se strinjate, da ta organizacija pregleda vaše podatke.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • Življenjepis
 • Overjeno kopijo diplome in uradni prepis ocen ter njuni prevodi, če izvirniki niso v angleščini
 • Imena in kontakte 2 referentov

Vsa gradiva morajo biti v angleškem jeziku in oddana v obliki PDF najkasneje do 27. novembra 2023.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na elektronski naslov: coe@innorenew.eu.

Pregled prijav se začne takoj in traja do zapolnitve delovnega mesta. Za dodatne informacije o raziskovalni temi se obrnite na doc. dr. Aleksandra Tosića (aleksandar.tosic@innorenew.eu).

Predvideni datum začetka dela je 1. decmeber 2023.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, da iz utemeljenih razlogov pusti odprto delovno mesto, podaljša prijavni rok in upošteva kandidate, ki v prijavnem roku niso oddali prijave.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.