Co-funded by:
Mentored by:

Ohranjanje profane arhitekturne dediščine v obmorskem delu Slovenije: pristopi k saniranju lesenih delov konstrukcij palač

Prijavite se do 2019-04-15
Lokacija: IZOLA IN KOPER, SLOVENIJA

Opis

Iščemo ustrezno usposobljeno osebo za delo pri raziskovalnem projektu, ki ga InnoRenew CoE izvaja skupaj z Univerzo na Primorskem. Raziskovalec bo zaposlen tako na InnoRenew CoE kot na Univerzi na Primorskem in se bo na Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem vpisal na doktorski študij.

Glavni poudarek njegovega dela bo pregled pristopov k saniranju lesenih delov konstrukcij palač v obmorskem delu Slovenije, ki bo vpet v širšo analizo geneze objektov tako z umetnostnozgodovinskega in konservatorskega kot tudi konstrukcijskega vidika. Primerjal bo tudi pristope iz sosednji dežel, predvsem Trsta (Italija) in okolice ter južne Istre (Hrvaška).

Obmorski del Slovenije, ki se je razvijal pod velikim vplivom Beneške republike, ima izjemno bogato reprezentativno profano arhitekturno dediščino, nosilko identitete prostora. Objekte zaznamuje kombinacija kamnite gradnje z lesenimi konstrukcijami, ki so z razvojem doživeli vrsto funkcionalnih predelav. Analiza stavbnega razvoja in konservatorskih pristopov bo osrednji del raziskave, ki bo osvetlila razvoj stavbarskih znanj kot konservatorske doktrine ter ponudila smernice za ustrezno nadaljnjo obnovo.

Zagotavljanje mehanske stabilnosti je ključno za ohranjanje stavbne kulturne dediščine in varstva njenih uporabnikov. Raziskovalec bo zato preučil tudi konstrukcijske posege, ki so se dejansko uporabljali, in ocenil njihovo primernost na podlagi uveljavljenih metod v svetu.

Pričakujemo, da bo raziskovalec uporabil različne raziskovalne metode in bo z interdisciplinarnim pristopom združeval humanistična znanja ter inženirske pristope in tako celovito pokril obravnavano področje.

Delovno mesto bo imel v Sloveniji, in sicer v Izoli in Kopru.

Cilji in naloge

Splošni cilj raziskav v okviru doktorskega študija je pregled in ocena pristopov, ki so se uporabljali za sanacijo lesenih konstrukcijskih in nekonstrukcijskih elementov z različnih vidikov – umetnostnozgodovinskega, konservatorskega in konstrukcijskega.

Glavne naloge kandidata bodo:

 • priprava in izvedba raziskovalnega načrta za študijo lesenih delov konstrukcij z interdisciplinarnim pristopom;
 • pregled obstoječih dokumentiranih primerov obnove posvetne stavbne dediščine v obmorskem delu Slovenije ter primerjava s sosednjimi deželami;
 • analiza stavbnega razvoja izbranih delovnih primerov stavb;
 • arhivska analiza podatkov v zvezi s stavbnim razvojem ter konservatorskimi pristopi izbranih primerov;
 • analiza primernosti pristopov z vidika uveljavljenih metod sanacij lesenih nosilnih in nenosilnih elementov.

Raziskovalec bo moral objavljati članke za akademsko, strokovno in laično javnost, da bi dosegel čim večjo odmevnost svojih raziskav. Poleg tega bo vključen v pripravo vsaj enega predloga za financiranje, ki bi lahko podaljšalo podporo raziskavam pri njegovi doktorski temi oziroma na področju njegovega doktorskega dela.

Zaželene kvalifikacije

Pričakujemo:

 • magisterij iz lesarstva, gradbeništva, arheologije, umetnostne zgodovine, arhitekturne zgodovine, konservatorstva ali s kakega drugega podobnega področja;
 • veliko motiviranost za izvajanje projekta in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
 • odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem, italijanskem in slovenskem jeziku;
 • zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov, znanstvenih publikacij).

Kaj ponujamo?

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (doktorski študij je priporočljivo končati v štirih letih);
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
 • dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 4. 2019 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Za dodatne informacije glede raziskovalnega področja se lahko obrnete na dr. Nežo Čebron Lipovec (neza.cl@fhs.upr.si) ali doc. dr. Iztoka Šušteršiča (iztok.sustersic@innorenew.eu).

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata. Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem si v primeru upravičenih razlogov pridržujeta pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem centru InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Prijavi se

Raziskovalec – analitični kemik

Prijavite se do 2019-04-30
Lokacija: IZOLA IN KOPER, SLOVENIJA

Opis

Za delo pri projektih InnoRenew CoE iščemo ustrezno usposobljenega analitičnega kemika. Delo bo potekalo v dinamičnem in interdisciplinarnem raziskovalnem okolju. Delovno mesto je v Sloveniji, in sicer v Izoli in Kopru.

Kaj iščemo?

Glavne naloge analitičnega kemika so priprava, obdelava in analiza vzorcev z najsodobnejšimi analitičnimi napravami. Glavno področje raziskav je povezano z obnovljivimi materiali, njihovo modifikacijo in kompoziti iz obnovljivih materialov. Ključnega pomena je, da je kandidat samostojen pri načrtovanju in izvajanju razvoja analitičnih metod, pri čemer uporablja različne analitične tehnike in instrumente. Kandidat mora biti sposoben upravljati, odpravljati in vzdrževati različne analitične naprave, še posebej z GC-MS in Q-TOF-LC-MS-MS. Poleg tega mora biti kandidat sposoben pridobljene podatke jasno razložiti in interpretirati tako akademskemu kot neakademskemu občinstvu. Zaželene so izkušnje z uporabo spektroskopske opreme ter ostalimi laboratorijskimi napravami.

Kaj pričakujemo?

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz kemije ali s kakšnega drugega podobnega znanstvenega področja, zaželene pa so tudi podoktorske izkušnje.

Od kandidata pričakujemo:

 • dokončan doktorski študij;
 • izkušnje z GC-MS (z več tehnik vnosa) in/ali z LC-MS-MS (Q-TOF);
 • odlične komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku.

Pri kandidatu so zaželene tudi:

 • izkušnje z izmenjavo rezultatov raziskav z industrijskimi partnerji in ostalimi raziskovalci;
 • izkušnje s procesiranjem podatkov v različnih okoljih;
 • dokazana samostojnost pri izvajanju raziskav.

Kaj ponujamo?

Kandidat bo zaposlen na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal leta 2017 kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • dokazilo o zaključenem doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 30. aprila 2019 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Z morebitnimi vprašanji se na nas lahko obrnete po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu, za dodatne informacije glede raziskovalnega področja pa na dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu.).

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Prijavi se

Doktorski kandidat – Univerza Aalto

Prijavite se do 2019-01-31
Lokacija: IZOLA/ISOLA (SLOVENIJA) IN ESPOO (FINSKA)

Inovativna modifikacija površin

Opis

Za skupni projekt raziskovalnega inštituta InnoRenew CoE in finske Univerze Aalto iščemo usposobljeno osebo za delo na raziskovalnem področju modifikacija lesa. Raziskovalec bo zaposlen na InnoRenew CoE in bo postal doktorski kandidat na Fakulteti za kemijsko tehnologijo Univerze Aalto. Raziskovalni projekt in naloge, povezane z njim, bodo potekale v tesnem sodelovanju z Univerzo Aalto. Delo bo kandidat polovico delovnega časa opravljal v Izoli (Slovenija) in polovico v Espooju (Finska).

Kaj iščemo?

Poudarek delovnega mesta bo na implementaciji biomimikrije pri razvijanju novega postopka obdelave lesa, vključno z opredelitvijo lastnosti in obnašanja modificiranih površin, s čimer so povezane tudi ključne naloge delovnega mesta. Zaželene so izkušnje z uporabo Ramanove in FTIR spektroskopije, hiperspektralnega slikanja, DVS in druge laboratorijske opreme.

 

Kaj pričakujemo?

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz lesarstva in/ali kemije, znanosti o materialih oziroma biologije ter izkušnje z obdelavo lesa in karakterizacijo materialov. Poleg tega mora imeti tudi: odlične komunikacijske spretnosti, odlično znanje angleškega jezika, sposobnosti povezovanja z industrijo in drugimi raziskovalci ter oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov).

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje za doktorske študente na Fakulteta za kemijsko tehnologijo Univerze Aalto. Več podrobnosti o tem najdete na spletni povezavi: https://into.aalto.fi/display/endoctoralchem/How+to+apply

 

Kaj ponujamo?

Kandidat bo zaposlen na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (doktorski študij je priporočljivo končati v štirih letih);
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

 

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
 • dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 31. januarja 2019.

 

Z morebitnimi vprašanji se na nas lahko obrnete po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu, za dodatne informacije glede raziskovalnega področja pa na dr. Anno Sandak (anna.sandak@innorenew.eu) ali dr. Laurija Rautkarija (lauri.rautkari@aalto.fi).

 

Mesto bo ostalo odprto do 31. januarja 2019. Predvideni datum začetka zaposlitve je 1. april 2019.

 

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Doktorski kandidat

Prijavite se do 2019-02-15
Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

Vseživljensko učenje za znanstveno pismenost s področja materialov za vse poklice, spole, starosti in kulture

Opis

Iščemo ustrezno usposobljeno osebo za delo pri raziskovalnem projektu, ki ga InnoRenew CoE izvaja skupaj z Univerzo na Primorskem. Raziskovalec bo zaposlen tako na InnoRenew CoE kot na Univerzi na Primorskem in se bo na Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem vpisal na doktorski študij. Glavni poudarek njegovega dela bo na razvoju inovativne računalniško podprte metodologije vseživljenjskega učenja za znanstveno pismenost s področja materialov ne glede na poklic, karierni razred, spol, starost in kulturo slušateljev. Delovno mesto bo imel v Sloveniji, in sicer v Izoli in Kopru.

Poznavanje materialov, predvsem njihovih lastnosti in obnašanja, ima odločilen vpliv na trajnost in trajnostni razvoj družbe. S sodelovanjem izobraževalnega sektorja, industrije in raziskovalnih inštitutov bomo razvijali okvir za raziskovanje vrzeli v ozaveščenosti različnih skupin uporabnikov glede na njihovo strokovno področje, poklicno delo, spol, starost in kulturo. Pričakujemo, da bo raziskovalec uporabil različne raziskovalne metode in bo z interdisciplinarnim pristopom združeval družboslovna znanja ter študije uporabnosti (uporabniško usmerjeno oblikovanje, raziskave načrtovanega učenja).

Cilji in naloge

Splošni cilj raziskav v okviru doktorskega študija je zasnovati vsebine za vseživljenjsko znanstveno pismenost s področja materialov. Glavne naloge kandidata bodo:

 • priprava in izvedba raziskovalnega načrta za interdisciplinarno izobraževanje s področja materialov;
 • pregled obstoječih sistemov in primerjava z najsodobnejšimi koncepti izobraževanja za vseživljenjsko učenje;
 • razvoj programov usposabljanja, primernih za različne in heterogene skupine uporabnikov, in
 • razvoj inovativnega računalniško podprtega učnega programa.

Raziskovalec bo moral objavljati članke za akademsko, strokovno in laično javnost, da bi dosegel čim večjo odmevnost svojih raziskav. Poleg tega bo vključen v pripravo vsaj enega predloga za financiranje, ki bi lahko podaljšalo podporo raziskavam pri njegovi doktorski temi oziroma na področju njegovega doktorskega dela.

Zaželene kvalifikacije

Pričakujemo:

 • magisterij iz družboslovja oziroma kemije, biokemije, biofizike, računske kemije, znanosti o materialih, lesarstva, gradbeništva, okoljskega inženirstva, računalništva, informacijske tehnologije ali s kakega drugega podobnega področja;
 • napredno strokovno znanje s področja računalniško podprtega učenja;
 • veliko motiviranost za izvajanje projekta in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
 • odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku;
 • zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov, znanstvenih publikacij)

Kaj ponujamo?

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (doktorski študij je priporočljivo končati v štirih letih);
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
 • dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 2. 2018 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Za dodatne informacije glede raziskovalnega področja se lahko obrnete na prof. dr. Andrejo Istenič Starčič (andreja.starcic@pef.upr.si) ali dr. Anno Sandak (anna.sandak@innorenew.eu)

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem si v primeru upravičenih razlogov pridržujeta pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem centru InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

 

Prijavi se

Raziskovalec omrežij senzorjev

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

InnoRenew CoE išče motivirane in strokovno usposobljene kandidate za delovno mesto raziskovalca oblikovanja, razvoja in optimizacije omrežij senzorjev. Raziskovalec se bo posebej posvetil pametnim sistemom za razvoj senzorjev, zbiranje podatkov in inženiring podatkov pri projektih s področja trajnostnih zgradb in obnovljivih materialov, njegovo delo pa bo potekalo v okviru raziskovalne skupine Informacijske in računalniške tehnologije. Želimo si pronicljivega člana skupine, ki bo z navdušenjem delal v interdisciplinarnem okolju in s širokim spektrom tematik, kot so BIM, industrijska optimizacija, kompozitni materiali, modifikacija lesa, zdravo življenje v grajenem okolju in kulturna dediščina.

Lokacija delovnega mesta je v Izoli (Slovenija).

Naloge

Glavne naloge raziskovalca omrežij senzorjev so oblikovanje, razvoj, postavitev, spremljanje in analiza omrežij senzorjev za nacionalne in mednarodne raziskovalne projekte, strokovno sodelovanje z industrijskimi partnerji, sodelovanje pri pripravi predlogov projektov (prijav na razpise) za financiranje, pomoč pri doseganju raziskovalnih ciljev centra odličnosti InnoRenew CoE ter oblikovanje in izvajanje svojega raziskovalnega programa v skladu s cilji InnoRenew CoE.

Raziskovalec naj bi sledil najsodobnejšemu znanju z ustreznih področij, objavljal rezultate raziskav v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva ter predstavljal raziskave in razvoj centra odličnosti InnoRenew CoE širši javnosti na znanstvenih in strokovnih konferencah.

Kaj pričakujemo?

Od kandidata pričakujemo:

 • dokončano višjo stopnjo s področij telekomunikacij, elektroinženiringa, informatike ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • vsaj 3 leta izkušenj s področja raziskav senzorskih omrežij;
 • poznavanje vsebinsko sorodnih področij in raziskovalne izkušnje s teh področij;
 • poznavanje oblikovanja, razvoja in analize senzorskih omrežij;
 • izkušnje z učinkovitim in varnim obdelovanjem podatkov;
 • razumevanje obdelave digitalnih signalov in izkušnje z njimi;
 • izkušnje pri izvajanju in sodelovanju v interdisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih projektih;
 • odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Zaželene kvalifikacije

Pri kandidatu so zaželeni tudi:

 • doktorat s področja telekomunikacij, elektroinženiringa, informatike ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • izkušnje pri raziskovanju pametnih zgradb in digitalizacije industrijskih procesov;
 • izkušnje z inženiringom podatkov, strojnim učenjem in z optimizacijskimi metodami;
 • uspešne prijave projektov, sodelovanje pri mednarodnih projektih in vodstvene izkušnje;
 • izkušnje z implementacijo raziskovalnih rezultatov v industrijo;
 • izkušnje s sodelovanjem in izvajanjem dela v okviru interdisciplinarnih raziskovalnih projektih.

Kaj ponujamo?

Delo bo potekalo na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • 2-letno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z dodatki na uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020 in v perspektivnem, zagnanem, izrazito interdisciplinarnem in vsesplošno raznolikem kolektivu.

Kako se prijaviti?

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV);
 • motivacijsko pismo;
 • seznam vseh objav;
 • povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • dokazilo o zaključenem magistrskem in/ali doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF.

Z morebitnimi vprašanji se na nas lahko obrnete po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu, za dodatne informacije glede raziskovalnega področja pa na dr. Miklósa Krésza (miklos.kresz@innorenew.eu).

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanje roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja na coe@innorenew.eu.

 

 

Prijavi se

Doktorski kandidat

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIJA IN SKELLEFTEÅ, ŠVEDSKA

Termo-hidromehanska obdelava lesa

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na skupnem projektu švedske univerze Luleå University of Technology na raziskovalnem področju termo-hidromehanske obdelave lesa. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE in hkrati doktorski kandidat univerze Luleå University of Technology, Wood Science and Engineering. Raziskovalni projekt in naloge povezave z njim bodo opravljene v tesnem sodelovanju z univerzo Luleå University of Technology. Kandidat bo 50% delovnega časa opravljal v Izoli, Slovenija in 50% v Skellefteå, Švedska.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem termo-hidromehanske obdelave nizko kakovostnega lesa za specifične uporabe v notranjem grajenem okolju (obnašanje lesa med obdelavo ter v uporabi). Zaželene so izkušnje iz proučevanja lastnosti lesa, zlasti viskoelastičnega obnašanja lesa in odzivnosti lesa v odvisnosti od vlažnosti.

Kaj pričakujemo:

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz lesarstva/kemije. Imeti mora dobro razvite inžinerske sposobnosti (predvsem na področju lesarstva) ter izkušnje z modifikacijo lesa in karakterizacije lesa.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter odlično znanje angleškega jezika.

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje za doktorske študente na univerzi Luleå University of Technology. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Utbildning/Utbildning-pa-forskarniva?l=en

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja (doktorski študij priporočljivo končati v štirih  letih);
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer: magistrsko delo);
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če le-ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: coe@innorenew.eu Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu) ali profesorja Dick Sandberg (dick.sandberg@ltu.se).

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

 

 

Prijavi se

Raziskovalec- optimizacija

Lokacija: Izola/Isola, Slovenija

Optimizacija multivariatnih stohastičnih heterogenih sistemov

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na optimizaciji multivariatnih stohastičnih heterogenih sistemov.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem postopkov in kod za optimizacijo hibridnih in modularnih stavb, s poudarkom na različnih kriterijih: modularnost, masa, energetska učinkovitost, hitrost in stroški konstrukcije ter trajnost. Projekt bo osredotočen na razvoj odločitvenega orodja, ki bo omogočal upoštevanje omenjenih različnih kriterijev in negotovosti različnih vhodnih parametrov in podatkov.

Kaj pričakujemo:

Idealen kandidat mora imeti magistrsko stopnjo ali doktorat iz računalništva ali iz gradbeništva. Imeti mora zelo dobro razvite matematične sposobnosti, znanje iz programiranja (Matlab ali podobno) in razvito sposobnost individualnega dela in učenja v timskem okolju. Izkušnje s programiranjem v Matlab so obvezne.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter sposobnost samostojnega dela.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Naloge bodo potekale v tesnem sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer WKI in s Fraunhofer Center for light, environmentally friendly structures.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem ali doktorskem študiju.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu. Delovno mesto je odprto do končne izbire kandidata.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: coe@innorenew.eu Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu)

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.