Co-funded by:
Mentored by:

Asistent vodje projektov

Prijavite se do 2020-04-15
Lokacija: Koper, Slovenia

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljeno osebo za delo asistenta vodje projektov. Zaposleni bo nudil pomoč pri vodenju projektov in pri koordinaciji raziskovalcev ter bo vključen v sodelovanje na področjih finančnega in administrativnega načrtovanja, operacionalizacije ter poročanja o mednarodnih in nacionalnih projektih InnoRenew CoE.

Cilji in naloge

Naloge na tem delovnem mestu bodo obsegale sodelovanje pri mednarodnih in nacionalnih projektih, s posebnim poudarkom pri naslednjih zadolžitvah:

 • finančno in administrativno spremljanje projektov;
 • priprava finančnih poročil projektov;
 • priprava finančnih načrtov;
 • upravljanje s projektno dokumentacijo;
 • občasna administrativna pomoč na projektnih sestankih (pisanje zapisnikov, spremljanje prisotnosti);
 • komunikacija z ostalimi člani timov o statusu projekta, dogodkih, rezultatih, itd.

Asistent vodje projektov bo koordiniral vse finančne in administrativne vidike projektov InnoRenew CoE, pri čemer bo zagotavljal vodenje, ki je učinkovito, skladno z načrtom in v okviru proračuna.

Zaželene kvalifikacije

Od kandidata pričakujemo:

 • odlično znanje angleškega in slovenskega jezika, tako pisne kot komunikacijske veščine v obeh jezikih;
 • poznavanje finančnih in administrativnih pravil evropskih in slovenskih programov (npr. Obzorje 2020, Erasmus+, ARRS itd.);
 • poznavanje zakonodaje s področja raziskovalne dejavnosti;
 • izkušnje z upravljanji projektov, finančnim vodenjem in drugimi administrativnimi nalogami;
 • izkušnje pri delu z raziskovalci;
 • sposobnost odločanja in izpolnjevanja rokov;
 • sposobnost upravljanja več projektov hkrati;
 • sposobnost timskega dela;
 • univerzitetno izobrazbo ali primerne strokovne izkušnje.

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:

 • enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja;
 • konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
 • možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:

 • življenjepis (CV),
 • motivacijsko pismo (največ 1 stran).

Vse dokumente pošljite v slovenskem ali angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 4. 2020 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila GDPR, pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo v InnoRenew CoE vaše podatke pregledali.

InnoRenew CoE si v primeru upravičenih razlogov pridržuje pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

 

Razvoj programske opreme, tehnologija razpršene evidence, računalništvo na robu – razpis za doktorskega kandidata

Prijavite se do 2020-05-15

InnoRenew CoE išče ustrezno usposobljeno osebo za delo pri skupnem projektu z Univerzo na Primorskem. Poudarek pri delu bo na raziskovanju in razvoju rešitev s področja razpršenih sistemov. Kandidat bo delo opravljal v Izoli in Kopru (Slovenija).

Trenutni razvoj na področju interneta stvari (IoT) je dosegel točko, ko je potrebno izzive, ki so povezani z optimizacijo uporabe omrežja, varnostjo, topologijo omrežja, zasebnostjo in namestitvami velikega obsega, obravnavati z decentraliziranim pristopom. Sodelovanje med izobraževalnim sektorjem, industrijo in raziskovalnimi inštituti bo omogočilo razvoj decentraliziranega načina za raziskovanje učinkovite uporabe naprav na robu (edge devices).

Raziskovalec bo do oktobra 2020 zaposlen za polni delovni čas na InnoRenew CoE. Po oktobru se bo zaposlitev delila med InnoRenew CoE in Univerzo na Primorskem. Naloge na Univerzi na Primorskem zajemajo poučevanje računalništva, s poudarkom na razvoju programske opreme in programiranja.

CILJI IN NALOGE

Cilj tega delovnega mesta je raziskati uporabo tehnologij razprašene evidence in drugih razpršenih rešitev za uporabo naprav na robu v velikih omrežjih. Glavne naloge kandidata bodo:

1. priprava in izvedba raziskovalnega načrta,
2. pregled obstoječih sistemov in primerjava najsodobnejših konceptov v IoT,
3. oblikovanje teoretično decentraliziranih rešitev za naprave na robu,
4. razvoj pilotne programske opreme za testiranje in ocenjevanje predlaganih rešitev.

Raziskovalec bo moral objavljati članke za akademsko, strokovno in laično javnost, da bi dosegel čim večjo odmevnost svojih raziskav. Poleg tega bo vključen v pripravo vsaj enega predloga za financiranje, ki bi lahko podaljšalo podporo raziskavam pri njegovi doktorski temi oziroma na področju njegovega doktorskega dela.

Zaželene kvalifikacije

Od kandidata pričakujemo:

• magisterij iz računalništva, informatike, matematike ali s kakega drugega podobnega področja;
• veliko motiviranost za izvajanje projekta in sodelovanje v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
• odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v slovenskem jeziku;
• odlične komunikacijske sposobnosti ter odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku;
• zmožnost oblikovanja in posredovanja novih raziskovalnih idej (priprava predlogov raziskovalnih projektov, znanstvenih publikacij);
• izkušnje s programiranjem (delo pri projektih programiranja, javni repozitorij zaželen).

Kaj ponujamo

Raziskovalni inštitut InnoRenew CoE je nastal kot glavni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska komisija in Republika Slovenija. Ponujamo:
• enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja (doktorski študij je priporočljivo končati v štirih letih);
• konkurenčno plačilo z dodatki za uspešnost;
• možnost dela pri prestižnem projektu v okviru programa Obzorje 2020.

Kako se prijaviti

Zainteresirani kandidati naj pošljejo:
• življenjepis (CV);
• motivacijsko pismo (največ 1 stran);
• povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer magistrsko delo);
• dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF do vključno 15. 5. 2020 po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Če zaključujete magistrski študij v študijskem letu 2020, to jasno zapišite v prijavi.

Za dodatne informacije glede raziskovalnega področja se lahko obrnete na prof. dr. Michaela Mrissa (michael.mrissa@innorenew.eu) ali dr. Jerneja Vičiča (jernej.vicic@upr.si).

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE oseb ne izključujemo na podlagi rase, barve kože, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine. Pri pregledu vaše vloge bomo upoštevali pravila GDPR, pri čemer bodo vaše informacije dostopne samo pristojnemu osebju v InnoRenew CoE in na Univerzi na Primorskem. Z oddano prijavo se strinjate, da bodo vaši podatki pregledani s strani omenjenih organizacij.

InnoRenew CoE in Univerza na Primorskem si v primeru upravičenih razlogov pridržujeta pravico do podaljšanja roka za prijavo in do upoštevanja kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zahtevanem roku.

Več o raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE si preberite na http://innorenew.eu ali nam pošljite svoja vprašanja po elektronski pošti na naslov coe@innorenew.eu.

Doktorski kandidat

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIJA IN SKELLEFTEÅ, ŠVEDSKA

Termo-hidromehanska obdelava lesa

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na skupnem projektu švedske univerze Luleå University of Technology na raziskovalnem področju termo-hidromehanske obdelave lesa. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE in hkrati doktorski kandidat univerze Luleå University of Technology, Wood Science and Engineering. Raziskovalni projekt in naloge povezave z njim bodo opravljene v tesnem sodelovanju z univerzo Luleå University of Technology. Kandidat bo 50% delovnega časa opravljal v Izoli, Slovenija in 50% v Skellefteå, Švedska.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem termo-hidromehanske obdelave nizko kakovostnega lesa za specifične uporabe v notranjem grajenem okolju (obnašanje lesa med obdelavo ter v uporabi). Zaželene so izkušnje iz proučevanja lastnosti lesa, zlasti viskoelastičnega obnašanja lesa in odzivnosti lesa v odvisnosti od vlažnosti.

Kaj pričakujemo:

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz lesarstva/kemije. Imeti mora dobro razvite inžinerske sposobnosti (predvsem na področju lesarstva) ter izkušnje z modifikacijo lesa in karakterizacije lesa.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter odlično znanje angleškega jezika.

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje za doktorske študente na univerzi Luleå University of Technology. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Utbildning/Utbildning-pa-forskarniva?l=en

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja (doktorski študij priporočljivo končati v štirih  letih);
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer: magistrsko delo);
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če le-ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: coe@innorenew.eu Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar (andreja.kutnar@innorenew.eu) ali profesorja Dick Sandberg (dick.sandberg@ltu.se).

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

 

 

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.