Co-funded by:
Mentored by:

Roberto Biloslavo

Vodja enote za prenos tehnologije

Dr. Roberto Biloslavo je vodja enote za prenos tehnologije v InnoRenew CoE.

Na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani je študiral strojništvo in leta 1992 diplomiral s področja energetike in procesnega strojništva. Pozneje se je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani vpisal na magistrski program Poslovodenje in organizacija, smer Finance, in leta 1997 magistriral. Leta 2003 je z zagovorom disertacije »Snovanje poslanstva in strateških ciljev v razsežnosti razvojne politike podjetja z uporabo mehkega ekspertnega sistema« pridobil naziv doktor poslovnoinformacijskih ved.

Prof. dr. Biloslavo je bil v obdobju od 2008 do 2011 prorektor za študijske zadeve na Univerzi na Primorskem, pred tem je bil dve leti prodekan za izobraževanje – dodiplomski študij na Fakulteti za management Univerze na Primorskem. Na tej fakulteti predava kot redni profesor in je nosilec več predmetov na dodiplomskem in podiplomskem študiju. Kot gostujoči predavatelj je leta 2007 predaval na poslovnih kolidžih različnih havajskih univerz – Hawai’i Pacific University (ZDA) in University of Hawai’i at Manoa (ZDA) –, leta 2016 pa na podiplomskem študiju Univerze Ca’ Foscari v Benetkah (Università Ca’ Foscari Venezia). Kot gostujoči raziskovalec je leta 2003 šest mesecev deloval na avstralski poslovni šoli Univerze v Adelaidu (University of Adelaide, Business School). Poleg tega je v okviru izmenjave Erasmus predaval tudi na ekonomski fakulteti ferrarske univerze – Universita degli studi di Ferrara, Facolta di Economia (Italija) – in na fakulteti za ekonomske in administrativne študije Univerze Yaşar – Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences (Turčija). Predaval je tudi na drugih domačih visokošolskih zavodih, in sicer na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru in na GEA Collegeu – na Visoki šoli za podjetništvo Piran. V obdobju od junija 2013 do maja 2014 je deloval na Danskem kot višji raziskovalec za inovacije poslovnih modelov v živem laboratoriju v okviru programa Marie Skłodowska-Curie.