Co-funded by:
Mentored by:

Nataša Škorja Djikanović

Računovodja

Nataša je strokovna sodelavka na področju financ in računovodstva v InnoRenew CoE in na Univerzi na Primorskem.

Dodiplomski študij je zaključila na portoroški Fakulteti za pomorstvo in promet Univerze v Ljubljani, smer Tehnologija prometa. Za specialistični študijski program je izbrala Fakulteto za Management na Univerzi na Primorskem,  kjer je zaključila program Management.

Delovne izkušnje iz računovodstva si je pridobila v gospodarstvu in javnem sektorju. Od leta 2009 je zaposlena na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, kjer vodi in organizira delo v finančno računovodski službi.

Na raziskovalnem inštitutu InnoRenew CoE svetuje ter organizira in opravlja delo na finančno-računovodskem področju. Skrbi za pravilno in zakonito vodenje poslovnih knjig ter pravočasno oddajo poročil ustreznim zunanjim ustanovam. Sestavlja medletne in letne bilance in druga finančno računovodska poročila.

V prostem času zelo rada smuča, se ukvarja z različnimi športi, potuje ter raziskuje tuje dežele.