Co-funded by:
Mentored by:

Julija Uršič

Lektorica

Mag. Julija Uršič je urednica in publicistka. Diplomirala in magistrirala je iz primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot esejistka je bila samozaposlena v kulturi, več let je delala v založništvu, kjer je bila vodja odnosov z javnostmi na Cankarjevi založbi in pozneje urednica izvirnega in prevodnega leposlovja na založbi Modrijan.

Piše za različne medije, objavila je znanstveni monografiji Metamatika. Branja metafikcije (LUD Literatura, 2000) in K i Š. O avtobiografskem in metafikcijskem v prozi Danila Kiša (LUD Literatura, 2015), njeno avtorsko delo je tudi Čitanka Danila Kiša (Litera, 2011). V InnoRenew CoE skrbi za jezikovno podobo slovenskih besedil.