Co-funded by:
Mentored by:

Franci Demšar

Raziskovalec

Franci se je rodil v Žireh v Sloveniji. Leta 1987 je doktoriral iz fizike in se v svojem prvem raziskovalnem obdobju na Institutu “Jožef Stefan” ukvarjal z biofiziko. Dve leti se je z raziskovanji ukvarjal v ZDA, in sicer na Univerzi v Illonoisu, Urbana-Champaign in na Univerzi v Kaliforniji, San Francisco.

Njegova dela na področju slikanja z magnetno resonanco so več kot tisočkrat citirana. Naslednje obdobje njegove kariere je povezano z vodstvenimi administrativnimi položaji v Sloveniji na področjih znanosti, diplomacije in obrambe. To profesionalno področje je povezoval tudi z raziskovanjem na področju managementa. Članek o scientometričnih indikatorjih, pri katerem je vodilni avtor, se uvršča v prvi odstotek najbolj citiranih člankov na področju, njegova monografija Transparentnost  je ponatisnjena in prevedena v dva tuja jezika.

Leta 2016 je postal redni profesor, leta 2017 se je pridružil raziskovalnemu inštitutu InnoRenew CoE in leta 2018 postal direktor Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Franci nadaljuje s svojim avtorskim delom v InnoRenew CoE.