Co-funded by:
Mentored by:

Darjan Smajla

Raziskovalec

Darjan je raziskovalec v InnoRenew CoE in asistent z doktoratom na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem.

Dodiplomski in magistrski študij je končal na Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, smer Kineziologija, kjer je pridobil tudi doktorat znanosti. Glavno področje njegovega zanimanja je gibalni nadzor in starostniki. V InnoRenew CoE se je priključil raziskovalni skupini Človekovo zdravje v grajenem okolju.

V prostem času se rad ukvarja s športom in gleda nogometne tekme ali dobre filme.