Co-funded by:
Mentored by:

Alenka Volk

Vodja projektov

Alenka Volk je vodja projektov v InnoRenew CoE.

Magistrski študij je zaključila na Fakulteti za management Univerze na Primorskem.

V zadnjih dvajsetih letih se je posvečala predvsem razvoju podeželja in spodbujanju podjetništva, rdeča nit njenega delovanja pa je bilo črpanje evropskih sredstev. To je njeno profesionalno pot zaznamovalo že na začetku, ko se je prvič srečala s projekti iz programa Erasmus+, v nadaljevanju pa s svetovanji podjetnikom in kmetom, kako si pri razvoju in financiranju dejavnosti pomagati z evropskimi sredstvi. Bogate izkušnje ima s prijavljanjem, izvajanjem in tudi ocenjevanjem prijav na razpise v okviru različnih nacionalnih in evropskih programov. Sodelovala je tudi pri pripravi regionalnih in lokalnih razvojnih strategij v obdobjih 2008–2013 in 2014–2020.

V InnoRenew CoE dela pri projektu Pharaon, ki je financiran v okviru programa Obzorje 2020.

V prostem času Alenka uživa v potovanjih, rada jaha konje, kolesari in obiskuje gore.