Mentored by:

Raziskave v InnoRenew CoE

Raziskave na InnoRenew CoE so zasnovane interdisciplinarno. Prepričano smo, da so lahko dobre rešitve, ki jih pridobimo z našim raziskovalnim delom, le take, da pozitivno vplivajo na različne družbene skupine ter okolje in zdravje ljudi, so pa hkrati gospodarsko učinkovite. InnoRenew CoE ima pet raziskovalnih skupin, ki jih podpirata skupini za znanost obdelave podatkov in za prenos tehnologij. Na spletni strani Zenodo objavljamo publikacije odprtega značaja. 

Raziskovalne skupine

Človekovo zdravje v grajenem okolju

Zagotavljanje zdravja ljudi, varnosti in dostopnosti je tesno povezano z grajenim okoljem.

Modifikacija lesa

Izboljšanje lastnosti, podaljševanje življenjske dobe in ustvarjanje novih funkcionalnosti z napredno obdelavo.

Kompoziti iz obnovljivih materialov

Ustvarjanje novih, na obnovljivih materialih zasnovanih in hibridnih materialov, ki podaljšajo življenjsko dobo izdelkov, povečajo njihovo funkcionalnost in tvorijo boljše izdelke za stavbe in za potrošnike.

Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Z uporabo lesa in ostalih obnovljivih materialov v kombinaciji z drugimi materiali ustvarjamo varne, okoljsko in družbeno odgovorne stavbe, ki prinašajo koristi za vse uporabnike.

IKT na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje

Z uporabo digitalnih tehnologij, BIM, optimizacijo, modeliranjem, senzorji ter z zbiranjem podatkov, upravljanjem in analizo Izboljšujemo stavbe, industrijo, varnost in dobro počutje.

Načrtovanje eksperimentov in analiza podatkov

Osmišljanje vpogleda v podatke in ugotavljanje v njih skritih spoznanj ter zagotavljanje varne, zanesljive in ustrezne analitike eksperimentov.

Prenos tehnologije

Zagotavljanje tega, da naše najboljše delo doseže široko in raznoliko občinstvo v šolah, znanstvenih skupnostih, v industriji in v javnosti.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča