Mentored by:

Raziskovalec – omrežja senzorjev

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

InnoRenew CoE išče visoko motivirane in kvalificirane kandidate za delovno mesto raziskovalca oblikovanja, razvoja in optimizacije omrežij senzorjev. Raziskovalec bo deloval znotraj raziskovalne skupine Informacijske in računalniške tehnologije, s poudarkom na pametnih rešitvah za razvoj senzorjev, za zbiranje podatkov in inženiring podatkov v projektih s področja trajnostnih zgradb in obnovljivih materialov. Kandidat si mora želeti in biti sposoben delati v interdisciplinarnem okolju, saj se bo srečeval z in moral kritično ovrednotiti širok spekter tematik – BIM, industrijska optimizacija, kompozitni materiali, modifikacija lesa, zdravo življenje v grajenem okolju in kulturna dediščina.

Lokacija delovnega mesta je v Izoli, Slovenija.

Kaj iščemo:

Glavne naloge raziskovalca omrežij senzorjev so oblikovanje, razvoj, postavitev, spremljanje in analiza omrežij senzorjev v nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih, strokovno delo z industrijskimi partnerji, sodelovanje pri pripravi predlogov projektov (prijav na razpise) za financiranje, pomoč pri doseganju raziskovalnih ciljev centra odličnosti InnoRenew CoE ter oblikovanje in izvajanje svojega raziskovalnega programa, v skladu s cilji InnoRenew CoE.

Raziskovalec mora imeti in ohranjati najsodobnejše znanje z relevantnih področij, objavljati rezultate raziskav v znanstvenih revijah z visokim faktorjem vpliva ter predstavljati raziskave in razvoj centra odličnosti InnoRenew CoE širši javnosti na znanstvenih in strokovnih konferencah.

Kaj pričakujemo:

 • Dokončano višjo stopnjo s področij telekomunikacij, elektroinženiringa, informatike ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • Vsaj 3 leta izkušenj s področja raziskav senzorskih omrežij;
 • Izkazovanje znanja in raziskovalnih izkušenj z vsebinsko sorodnih področij;
 • Izkazovanje znanja oblikovanja, razvoja in analize senzorskih omrežij;
 • Izkušnje z učinkovitim in varnim obdelovanjem podatkov;
 • Razumevanje in izkušnje z obdelavo digitalnih signalov;
 • Izkušnje pri izvajanju in sodelovanju v interdisciplinarnih raziskovalnih in razvojnih projektih;
 • Odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Zaželene kvalifikacije:

 • Doktorat s področja telekomunikacij, elektroinženiringa, informatike ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • Izkušnje pri raziskovanju pametnih zgradb in digitalizacije industrijskih procesov;
 • Izkušnje z inženiringom podatkov, strojnim učenjem in z optimizacijskimi metodami;
 • Izkazan uspeh pri prijavljanju projektov in pridobivanju financiranja ter pri vodenju in udeležbi v mednarodnih projektih;
 • Vodstvene izkušnje;
 • Izkušnje pri sodelovanju z industrijo pri uporabi rezultatov raziskav;
 • Izkušnje pri vodenju in sodelovanju v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 2 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020, v perspektivnem, zagnanem, izrazito interdisciplinarnem in vsesplošno raznolikem kolektivu.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Seznam vseh publikacij;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem in/ali doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF, najkasneje do 10.5.2018.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected] Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte Dr. Miklós Krész ([email protected]).

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za proučitev kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zgoraj opredeljenem roku.

Več o raziskovalnem centru InnoRenew CoE si preberite na: http://innorenew.eu ali nam pošljite vaše vprašanje na [email protected].

 

 

Prijavi se

Raziskovalec kompozitnih materialov

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

Kaj iščemo:

Glavna naloga raziskovalca kompozitnih materialov bo izvajanje strukturnih in ne-strukturnih optimizacij izdelkov s poudarkom na izdelavi kompozitnih materialov na podlagi modificiranega lesa ter razvoj novih sorodnih kompozitnih materialov. Pričakuje se, da raziskovalec razume vpliv izbire modificiranega lesa, tehnik procesiranja in okoljskih razmer na trajnost, vzdrževanje uporabnost in učinkovitost razvitih kompozitnih materialov.

Poleg tega bo raziskovalec pripravljal in pomagal pri pripravi predlogov projektov (prijav na razpise) za financiranje, pomagal pri doseganju raziskovalnih ciljev centra odličnosti InnoRenew CoE ter oblikoval in izvajal svoj raziskovalni program, v skladu s cilji InnoRenew CoE.

Raziskovalec mora imeti in ohranjati najsodobnejše znanje o kompozitih, ter zaradi tega sposobnost ocenjevanja in izkoriščanja potenciala za nove izdelke ter za izpopolnjevanje obstoječih kompozitnih materialov.

Kaj pričakujemo:

 • Doktorat s področij znanosti o lesu, znanosti o materialih, kemije, gradbeništva z naravnimi materiali ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • Izkušnje z modificiranimi naravnimi materiali, s poudarkom na izboljšanju lastnosti in funkcionalnosti;
 • Vsaj 3 letne izkušnje s področja razvoja kompozitnih materialov;
 • Izkazovanje znanja in raziskovalnih izkušenj s področij povezanih s kompoziti;
 • Izkušnje z načrtovanjem novih izdelkov in njihovo optimizacijo;
 • Razumevanje bistvenih lastnosti naravnih materialov;
 • Izkušnje pri izvajanju in sodelovanju v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
 • Odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Zaželene kvalifikacije:

 • Izkušnje pri raziskovanju kompozitov iz modificiranega lesa za uporabo v najzahtevnejših aplikacijah;
 • Izkušnje z mehanskimi testi in analitičnimi preiskavami različnih vhodnih vlaken in nanodelcev ter z njimi povezanih kompozitov;
 • Izkušnje pri lepljenju nesorodnih materialov in razvoju kompozitov – les/polimer in les/keramika;
 • Poznavanje obnašanja in učinkovitosti kompozitnih materialov v sistemih trajnostne gradnje;
 • Vodstvene izkušnje v akademskem ali strokovnem/poslovnem okolju.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 2 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020, v perspektivnem, zagnanem, izrazito interdisciplinarnem in vsesplošno raznolikem kolektivu.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF, najkasneje do 20.4. 2018.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected] Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte Andrejo Kutnar ([email protected]).

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za proučitev kandidatov, ki svoje vloge niso predložili v zgoraj opredeljenem roku.

Več o raziskovalnem centru InnoRenew CoE si preberite na: http://innorenew.eu ali nam pošljite vaše vprašanje na [email protected].

 

 

Prijavi se

Računsko modeliranje naravnih materialov

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano in motivirano osebo za delo na raziskovalnem področju računskega modeliranja naravnih materialov in simulacijo procesov preoblikovanja. Raziskovalec bo v tesno sodeloval z različnimi raziskovalnimi skupinami InnoRenew CoE, predvsem pa s skupino za modifikacijo lesa, kjer se osredotočajo na modifikacijo in uporabnost naravnih virov. Lokacija delovnega mesta je v Izoli, Slovenija.

Kaj iščemo:

Pričakuje se, da bo raziskovalec računskega modeliranja pri raziskovanju materialov uporabljal materiomični pristop (materiomics approach), upoštevajoč zapletenosti njihove strukture, lastnosti in funkcionalnosti, ki iz tega izhajajo. Uporabljati bo moral numerične modele, ki pomagajo pri premostitvi razlik med opisom materiala in njihovimi lastnostmi v dejanskem svetu. Za doseganje tega bo moral pri pripravi virtualnih materialov, ki bodo imeli lastnosti podobne zahtevam uporabnikov, vpeljati ustrezne matematične, statistične in računske metode.

Poleg podpore raziskovalnim skupinam, bo raziskovalec pripravljal in pomagal pri pripravi predlogov projektov (prijav na razpise) za financiranje, pomagal pri izvajanju raziskovalnih ciljev centra odličnosti InnoRenew CoE ter oblikoval in izvajal svoj raziskovalni program, v skladu s cilji InnoRenew CoE.

Kaj pričakujemo:

 • Doktorat s področij kemije, biokemije, biofizike, računske kemije, znanosti o materialih; znanosti o lesu ali drugih vsebinsko sorodnih področij;
 • Izkušnje z izvajanjem večplastnega modeliranja naravnih materialov;
 • Izkazovanje znanja modeliranja materialov in simulacij;
 • Izkušnje z izvajanjem visoko učinkovitega računstva za oblikovanje novih materialov;
 • izkazovanje vsaj 3 letnih izkušenj s področja omenjenih področij znanosti;
 • Izkušnje pri izvajanju in delu v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
 • Odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Zaželene kvalifikacije:

 • Izkušnje z uporabo principov bionike za oblikovanje naravnih materialov;
 • Izkušnje s sedanjimi in porajajočimi se trendi pri modeliranju materialov in simulacijah;
 • Izkušnje z ustvarjanjem matematičnih večplastnih in naravnih materialov, ki opisujejo naravne materiale;
 • Izkušnje s teoretičnim razumevanjem naravnih materialov, numeričnim opisom njihovega stanja in nadaljnje napovedno modeliranje njihovih funkcionalnosti;
 • Vodstvene izkušnje v akademskem ali strokovnem/poslovnem okolju.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 2 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020, v perspektivnem, zagnanem, izrazito interdisciplinarnem in vsesplošno raznolikem kolektivu.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF, najkasneje do 20.4. 2018.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected] Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte Anno Sandak ([email protected]).

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za proučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

Več o raziskovalnem centru InnoRenew CoE si preberite na: http://innorenew.eu ali nam pošljite vaše vprašanje na [email protected].

Prijavi se

Raziskovalec človeške fiziologije

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIA

InnoRenew CoE išče visoko motivirane in kvalificirane kandidate za raziskovalno pozicijo, osredotočeno na razumevanje vpliva grajenega okolja na človeško zdravje in njegovo izboljšanje. Raziskovalec bo zlasti proučeval psihofiziološke odzive na dražljaje in okrevanje po njih v različnih grajenih okoljih. Uporabljal bo obstoječe eksperimentalne in nadzorne tehnike ter razvil nove načine za preučevanje vpliva grajenega okolja na zdravje in dobro počutje ljudi. Delovno mesto je v InnoRenew CoE umeščeno v skupino Človekovo zdravje v grajenem okolju, nahaja pa se v Izoli, Slovenija.

Kaj iščemo:

Glavne naloge raziskovalca so: vzpostaviti nabor eksperimentalnih postopkov za ocenjevanje vpliva odločitev pri načrtovanju stavb (npr.: izbira materiala, osvetlitev, pretok zraka itd.) na uporabnike stavb bodisi doma, v službi, šoli ali drugod; načrtovanje in izvajanje poskusov za ocenjevanje teh vplivov; in poročanje o svojih ugotovitvah v akademskih krogih ter glasilih in drugih, neakademskih forumih.

Raziskovalec bo sodeloval z drugimi raziskovalnimi skupinami InnoRenew CoE in zunanjimi partnerji pri izpeljavi tekočih in novih raziskovalnih projektov. Poleg raziskovalnega dela se pričakuje, da bo raziskovalec razvijal nove projektne ideje, prispeval k pripravi projektnih prijav (pridobivanje financiranja) in vodil projekte. Znotraj širšega področja človekovo zdravje, od kandidata pričakujemo usmeritev k raziskavam namenjenim zmanjšanju stresa, izboljšanju okrevanja po stresu, zmanjšanju sedentarnega življenja (povečevanje aktivnosti) v pisarnah in doma ter za obravnavo potreb starejših ljudi v grajenem okolju.

Kaj pričakujemo:

 • Doktorat znanosti iz fiziologije, psihofiziologije ali sorodnih področij;
 • Izkušnje pri razvoju in vodenju eksperimentov (vključujoč skrb za etičnost raziskav) za spremljanje človeških psihofizioloških odzivov in sposobnost pridobivanj soglasij ustreznih organov;
 • Izkazano sodobno znanje o problematiki zdravja ljudi v grajenem okolju;
 • Izkušnje pri načrtovanju in analizi eksperimentov, povezanih z zdravjem ljudi;
 • Izkazovanje vsaj 3 letnih znanstvenih izkušenj na sorodnih področjih;
 • Izkušnje pri izvedbi in delu v interdisciplinarnih raziskovalnih projektih;
 • Odlične komunikacijske sposobnosti, odlično pisno in govorno sporazumevanje v angleškem jeziku.

Zaželene kvalifikacije:

 • Izkušnje s poznavanjem potreb za dobro počutje ter zdravja starejših;
 • Izkušnje pri ocenjevanju stresa in okrevanja po stresu;
 • Izkušnje pri analiziranju eksperimentalnih podatkov v programskem okolju R;
 • Izkušnje pri delu v agilni, interdisciplinarni raziskovalni organizaciji;
 • Predhodni uspehi pri pripravi projektnih prijav za pridobitev financiranja, sodelovanju v mednarodnih projektih ter vodenju.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 3 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020, v perspektivnem, zagnanem, izrazito interdisciplinarnem in vsesplošno raznolikem kolektivu.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem doktorskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v formatu PDF, najkasneje do 20.4. 2018.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected].  Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij lahko kontaktirate Michaela Burnarda ([email protected])

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico, iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za proučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

Več o raziskovalnem centru InnoRenew CoE si preberite na: http://innorenew.eu ali nam pošljite vaše vprašanje na [email protected].

 

Prijavi se

Doktorski kandidat

Lokacija: IZOLA/ISOLA, SLOVENIJA IN SKELLEFTEÅ, ŠVEDSKA

Termo-hidromehanska obdelava lesa

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na skupnem projektu švedske univerze Luleå University of Technology na raziskovalnem področju termo-hidromehanske obdelave lesa. Raziskovalec bo zaposlen v InnoRenew CoE in hkrati doktorski kandidat univerze Luleå University of Technology, Wood Science and Engineering. Raziskovalni projekt in naloge povezave z njim bodo opravljene v tesnem sodelovanju z univerzo Luleå University of Technology. Kandidat bo 50% delovnega časa opravljal v Izoli, Slovenija in 50% v Skellefteå, Švedska.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem termo-hidromehanske obdelave nizko kakovostnega lesa za specifične uporabe v notranjem grajenem okolju (obnašanje lesa med obdelavo ter v uporabi). Zaželene so izkušnje iz proučevanja lastnosti lesa, zlasti viskoelastičnega obnašanja lesa in odzivnosti lesa v odvisnosti od vlažnosti.

Kaj pričakujemo:

Ustrezen kandidat mora imeti napredno stopnjo izobrazbe iz lesarstva/kemije. Imeti mora dobro razvite inžinerske sposobnosti (predvsem na področju lesarstva) ter izkušnje z modifikacijo lesa in karakterizacije lesa.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter odlično znanje angleškega jezika.

Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje za doktorske študente na univerzi Luleå University of Technology. Za več informacij obiščite njihovo spletno stran: https://www.ltu.se/research/subjects/Trateknik/Utbildning/Utbildning-pa-forskarniva?l=en

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja (doktorski študij priporočljivo končati v štirih  letih);
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo (največ 1 stran);
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj (na primer: magistrsko delo);
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem študiju (notarsko overjeno) ter uradni prepis ocen in njegov prevod, če le-ta ni v slovenskem ali angleškem jeziku.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu, najkasneje do 1. 3. 2018.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected] Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar ([email protected]) ali profesorja Dick Sandberg ([email protected]).

Delovno mesto bo ostalo na voljo do 1. 3. 2018. Predviden začetek dela pa je 1. 4. 2018.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

 

 

Prijavi se

Raziskovalec- optimizacija

Lokacija: Izola/Isola, Slovenija

Optimizacija multivariatnih stohastičnih heterogenih sistemov

Opis:

InnoRenew CoE išče dobro kvalificirano osebo za delo na optimizaciji multivariatnih stohastičnih heterogenih sistemov.

Kaj iščemo:

Poudarek in ključne naloge bodo povezane z razvojem postopkov in kod za optimizacijo hibridnih in modularnih stavb, s poudarkom na različnih kriterijih: modularnost, masa, energetska učinkovitost, hitrost in stroški konstrukcije ter trajnost. Projekt bo osredotočen na razvoj odločitvenega orodja, ki bo omogočal upoštevanje omenjenih različnih kriterijev in negotovosti različnih vhodnih parametrov in podatkov.

Kaj pričakujemo:

Idealen kandidat mora imeti magistrsko stopnjo ali doktorat iz računalništva ali iz gradbeništva. Imeti mora zelo dobro razvite matematične sposobnosti, znanje iz programiranja (Matlab ali podobno) in razvito sposobnost individualnega dela in učenja v timskem okolju. Izkušnje s programiranjem v Matlab so obvezne.

Poleg tega mora imeti kandidat dobre komunikacijske spretnosti, sposobnost interakcije z industrijo in ostalimi raziskovalci, sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnih predlogov) ter sposobnost samostojnega dela.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 1 letna pogodba z možnostjo podaljšanja;
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti;
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020.

Naloge bodo potekale v tesnem sodelovanju z nemškim inštitutom Fraunhofer WKI in s Fraunhofer Center for light, environmentally friendly structures.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo:

 • Življenjepis (CV);
 • Motivacijsko pismo;
 • Povzetek preteklih raziskovalnih izkušenj;
 • Dokazilo o zaključenem magistrskem ali doktorskem študiju.

Vse dokumente pošljite v angleškem jeziku in v PDF formatu, najkasneje do 14.2.2018.

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected] Za dodatne informacije glede raziskovalnih področij kontaktirajte izredno profesorico dr. Andrejo Kutnar ([email protected])

 

Mesto bo ostalo odprto do končne izbire kandidata.

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

InnoRenew CoE si pridržuje pravico iz upravičenih razlogov, za podaljšanje roka za prijavo ter za preučitev kandidatov, ki v času prijave niso predložili svoje vloge.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča