Mentored by:

Trajnostna gradnja z obnovljivimi materiali

Lokacija: Izola/Isola, Slovenia

Opis:

Vodja skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali bo le-to vodil in bo odgovoren za razvoj, izvajanje in spremljanje zavezanosti raziskavam zavoda, razvoja in zavezanosti k inovacijskemu načrtu zavoda. Oseba bo pomemben član skupine raziskovalnih programov InnoRenew, saj bo sodeloval pri oblikovanju raziskovalnih načrtov, analizi podatkov in akademskih publikacijah. Poleg tega bo vodja skupine oblikoval in izvajal svoje raziskave (v sodelovanju z ostalimi sodelavci InnoRenew in zunanjimi partnerji), sodeloval bo pri pripravi predlogov za financiranje in bo skrbel za nadzor nad ostalimi člani raziskovalne skupine.

Kaj iščemo:

Naloge

 • Zagotoviti nadzor in vodenje raziskovalne skupine za trajnostno gradnjo z obnovljivimi materiali za doseganje mednarodno priznanih raziskav in razvojnega programa
 • Interakcija z vodstvom InnoRenew CoE za doseganje poslanstva in ciljev zavoda
 • Upravljanje in koordinacija raziskave, razvoja in inovacijskega načrta zavoda povezanega s trajnostno gradnjo
 • Prepoznavanje in zagotavljanje novih virov financiranja za inovativne raziskave, z namenom razširitve vpliva InnoRenew CoE v Evropi in drugod ter z namenom višanja reputacije zavoda v domačih in mednarodnih javnostih
 • Spodbujati in ustvarjati nova razmerja ter nove priložnosti za skupne raziskovalne iniciative s podporo poslanstva zavoda
 • Objava rezultatov raziskav v visoko vplivnih revijah in predstavitev rezultatov raziskav in razvoja InnoRenew širši skupnosti znanstvenikov na profesionalnih konferencah

Kaj pričakujemo:

Zahtevane kompetence

 • Doktorat iz gradbenega inženirstva, konstrukcijskega inženirstva ali ostalih ustreznih področij
 • Vsaj 5 let izkušenj iz ustreznega področja
 • Zapis raziskav, ki dokazuje izkušnje iz ustreznega področja
 • Dokazano trenutno poznavanje raziskovalnega področja
 • Izkušnje z vodenjem v akademskem ali profesionalnem okolju
 • Izkušnje s pridobivanjem državnega ali mednarodnega financiranja
 • Odlično razumevanje angleškega jezika (pisanje, govorjenje)
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnega predloga)

Zaželene kompetence

 • Izkušnje dela z industrijo za uporabo rezultatov raziskav
 • Poznavanje evropske zakonodaje in smernic za informacijsko in računalniško tehnologijo
 • Relevantne izkušnje z izvajanjem mednarodnih raziskav na področju gradbenega ali konstrukcijskega inženirstva z lesnim ali hibridnim oblikovanjem, optimizacija oblikovanja gradnje z minimalnimi vplivi na okolje, oblikovanje modelirane gradnje in vplivov, cradle-to cradle oblikovanje, regenerativno oblikovanje, družbeni, ekonomski in okoljski vplivi gradnje ter podobna znanja.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 3 letna pogodba z možnostjo podaljšanja
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020
 • Možnost razvoja raziskovalnega programa in vodenja raziskovalne skupine

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo spremno pismo, kjer natančno in celostno predstavijo vse zahtevane in zaželene kompetence ter  življenjepis (CV), ki vključuje raziskovalne publikacije in izkušnje s pridobivanjem finančnih sredstev ter kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) treh ljudi, ki bi lahko zagotovili referenčno pismo (v elektronski obliki, pdf dokument).

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected]

Mesta bodo ostala odprta do končne izbire kandidatov.

 

 

Prijavi se

Informacijska in računalniška tehnologija za uporabo na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje

Lokacija: Izola/Isola, Slovenia

Opis:

Vodja skupine za informacijsko in računalniško tehnologijo bo le-to vodil in bo odgovoren za razvoj, izvajanje in spremljanje zavezanosti raziskavam zavoda, razvoja in zavezanosti k inovacijskemu načrtu zavoda. Oseba bo pomemben član skupine raziskovalnih programov InnoRenew, saj bo sodeloval pri oblikovanju raziskovalnih načrtov, analizi podatkov in akademskih publikacijah. Poleg tega bo vodja skupine oblikoval in izvajal svoje raziskave (v sodelovanju z ostalimi sodelavci InnoRenew in zunanjimi partnerji), sodeloval bo pri pripravi predlogov za financiranje in bo skrbel za nadzor nad ostalimi člani raziskovalne skupine.

Kaj iščemo:

Naloge

 • Zagotoviti nadzor in vodenje raziskovalne skupine za informacijsko in računalniško tehnologijo
 • Interakcija z vodstvom InnoRenew CoE za doseganje poslanstva in ciljev zavoda
 • Upravljanje in koordinacija raziskave, razvoja in inovacijskega načrta zavoda povezanega z uporabo informacijske in računalniške tehnologije na področju obnovljivih materialov in trajnostne gradnje
 • Prepoznavanje in zagotavljanje novih virov financiranja za inovativne raziskave, z namenom razširitve vpliva InnoRenew CoE v Evropi in drugod ter z namenom višanja reputacije zavoda v domačih in mednarodnih javnostih
 • Spodbujati in ustvarjati nova razmerja ter nove priložnosti za skupne raziskovalne iniciative s podporo poslanstva zavoda
 • Objava rezultatov raziskav v visoko vplivnih revijah in predstavitev rezultatov raziskav in razvoja InnoRenew širši skupnosti znanstvenikov na profesionalnih konferencah

Kaj pričakujemo:

Zahtevane kompetence

 • Doktorat iz ustreznega področja
 • Vsaj 5 let izkušenj iz ustreznega področja
 • Zapis raziskav, ki dokazuje izkušnje iz ustreznega področja
 • Dokazano trenutno poznavanje raziskovalnega področja
 • Izkušnje z vodenjem v akademskem ali profesionalnem okolju
 • Izkušnje s pridobivanjem državnega ali mednarodnega financiranja
 • Odlično razumevanje angleškega jezika (pisanje, govorjenje)
 • Reference znanstvenih publikacij iz ustreznega področja
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnega predloga)

Zaželene kompetence

 • Izkušnje dela z industrijo za uporabo rezultatov raziskav
 • Poznavanje evropske zakonodaje in smernic za informacijsko in računalniško tehnologijo
 • Relevantne izkušnje z izvajanjem interdisciplinarnih raziskav na področju optimizacije gradnje, senzorjev in z njimi pridobljenih podatkov, modeliranja, industrijske optimizacije, digitalne storitve ali podobnih področij.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 3 letna pogodba z možnostjo podaljšanja
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020
 • Možnost razvoja raziskovalnega programa in vodenja raziskovalne skupine

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo spremno pismo, kjer natančno in celostno predstavijo vse zahtevane in zaželene kompetence ter življenjepis (CV), ki vključuje raziskovalne publikacije in izkušnje s pridobivanjem finančnih sredstev ter kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) treh ljudi, ki bi lahko zagotovili referenčno pismo (v elektronski obliki, pdf dokument).

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected]

Mesta bodo ostala odprta do končne izbire kandidatov.

Prijavi se

Zdravje ljudi v grajenem okolju

Lokacija: Izola/Isola, Sloveniaja

Opis:

To delovno mesto bo vodilo raziskovalno skupino InnoRenew CoE za zdravje ljudi v grajenem okolju. Primaren cilj te raziskovalne skupine je določiti kako lahko grajeno okolje doprinese k pozitivnim učinkom za zdravje uporabnikov stavb in prebivalcev ter določiti mehanizem, ki vpliva na človeško zdravje. Vodja raziskovalne skupine bo ustvaril in vodil ekipo raziskovalcev in tehnikov pri razvoju in izvajanju raziskovalnega načrta InnoRenew CoE. Pričakujemo interdisciplinarno skupino raziskovalcev s strokovnih področij kineziologije, psihofiziologije, nevrologije in okoljske psihologije. Vodja raziskovalne skupine bo imel ključno vlogo pri graditvi skupine raziskovalcev, pri izbiri raziskovalcev in njihovih strokovnih področij. Skupina zdravja ljudi v grajenem okolju je ena izmed petih temeljnih raziskovalnih skupin v InnoRenew CoE in bo v tesnem sodelovanju z ostalimi raziskovalnimi skupinami.

Kaj iščemo:

Primarna naloga vodje raziskovalne skupine bo oblikovanje in izvajanje raziskovalnega načrta z namenom doseganja ciljev zavoda za zdravje ljudi v grajenem okolju. Vodja raziskovalne skupine bo odgovoren za pridobivanje sredstev za podporo njihove raziskovalne skupine in celotnega zavoda. Vodja raziskovalne skupine bo odgovoren za vodenje, nadzor in za mentorstvo mladih raziskovalcev skupine.

Naloge

 • Oblikovanje in izvajanje raziskovalnega načrta z namenom doseganja ciljev InnoRenew CoE za zdravje ljudi v grajenem okolju
 • Zagotoviti nadzor in vodenje raziskovalne skupine za zdravje ljudi v grajenem okolju
 • Razvoj raziskovalnih projektov v sodelovanju z notranjimi in zunanjimi partnerji, sodelovanje pri pripravi predlogov za finančna naročila
 • Prepoznavanje in zagotavljanje novih virov financiranja za inovativne raziskave, z namenom razširitve vpliva InnoRenew CoE v Evropi in drugod ter z namenom višanja reputacije zavoda v domačih in mednarodnih javnostih
 • Objava rezultatov raziskav v akademskih in strokovnih revijah; sodelovanje z industrijo in z širšo družbo ter obveščanje splošne javnosti o rezultatih raziskav
 • Interakcija z vodstvom InnoRenew CoE za doseganje poslanstva zavoda

Kaj pričakujemo:

Zahtevane kompetence

 • Doktorat iz ustreznega področja (medicina, kineziologija, psihofiziologija, nevrologija in okoljska psihologija, javno zdravstvo, ergonomija, endokrinologija, …)
 • Vsaj 5 let izkušenj iz ustreznega področja
 • Zapis raziskav, ki dokazuje izkušnje iz ustreznega področja
 • Dokazano trenutno poznavanje raziskovalnega področja
 • Izkušnje z vodenjem v akademskem ali profesionalnem okolju
 • Poznavanje trenutne prakse/paradigme trajnostne gradnje in na zdravje orientirane gradnje
 • Izkušnje s pridobivanjem državnega ali mednarodnega financiranja
 • Izkušnje z izvedbo in upravljanjem interdisciplinarnih raziskovalnih projektov
 • Odlično razumevanje angleškega jezika (pisanje, govorjenje)
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnega predloga)

Zaželene kompetence

 • Izkušnje dela z industrijo za uporabo rezultatov raziskav
 • Poznavanje podatkov analiz o zdravju ljudi
 • Poznavanje evropske zakonodaje in smernic za človeške raziskave
 • Relevantne izkušnje z izvajanjem interdisciplinarnih raziskav na področju zdravja ljudi, notranje okoljske kvalitete, družbenih raziskave, nevrologije, fiziologije, psihologije, endokrinologije, trajnostne gradnje, javnega zdravstva ali podobnih področij.

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 3 letna pogodba z možnostjo podaljšanja
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020
 • Možnost razvoja raziskovalnega programa in vodenja raziskovalne skupine

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo spremno pismo, kjer natančno in celostno predstavijo vse zahtevane in zaželene kompetence ter življenjepis (CV), ki vključuje raziskovalne publikacije in izkušnje s pridobivanjem finančnih sredstev ter kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) treh ljudi, ki bi lahko zagotovili referenčno pismo (v elektronski obliki, pdf dokument).

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected]

Mesta bodo ostala odprta do končne izbire kandidatov.

Prijavi se

Kompoziti iz obnovljivih materialov

Lokacija: Izola/Isola, Slovenia

Opis:

Vodja skupine za kompozite iz obnovljivih materialov bo le-to vodil in bo odgovoren za razvoj, izvajanje in spremljanje zavezanosti raziskavam zavoda, razvoja in zavezanosti k inovacijskemu načrtu zavoda. Oseba bo pomemben član skupine raziskovalnih programov InnoRenew, saj bo sodeloval pri oblikovanju raziskovalnih načrtov, analizi podatkov in akademskih publikacijah. Poleg tega bo vodja skupine oblikoval in izvajal svoje raziskave (v sodelovanju z ostalimi sodelavci InnoRenew in zunanjimi partnerji), sodeloval bo pri pripravi predlogov za financiranje in bo skrbel za nadzor nad ostalimi člani raziskovalne skupine.

Kaj iščemo:

Naloge

 • Zagotoviti nadzor in vodenje raziskovalne skupine za kompozite iz obnovljivih materialov
 • Interakcija z vodstvom InnoRenew CoE za doseganje poslanstva in ciljev zavoda
 • Upravljanje in koordinacija raziskave, razvoja in inovacijskega načrta zavoda povezanega s kompoziti obnovljivih materialov
 • Prepoznavanje in zagotavljanje novih virov financiranja za inovativne raziskave, z namenom razširitve vpliva InnoRenew CoE v Evropi in drugod ter z namenom višanja reputacije zavoda v domačih in mednarodnih javnostih
 • Spodbujati in ustvarjati nova razmerja ter nove priložnosti za skupne raziskovalne iniciative s podporo poslanstva zavoda
 • Objava rezultatov raziskav v visoko vplivnih revijah in predstavitev rezultatov raziskav in razvoja
 • InnoRenew širši skupnosti znanstvenikov na profesionalnih konferencah

Kaj pričakujemo:

Zahtevane kompetence

 • Doktorat iz ustreznega področja
 • Vsaj 5 let izkušenj iz ustreznega področja
 • Zapis raziskav, ki dokazuje izkušnje iz ustreznega področja
 • Dokazano trenutno poznavanje raziskovalnega področja
 • Izkušnje z vodenjem v akademskem ali profesionalnem okolju
 • Izkušnje s pridobivanjem državnega ali mednarodnega financiranja
 • Odlično razumevanje angleškega jezika (pisanje, govorjenje)
 • Reference znanstvenih publikacij iz ustreznega področja
 • Dobre komunikacijske sposobnosti
 • Sposobnost oblikovanja in komuniciranja novih raziskovalnih idej (priprava raziskovalnega predloga)

Zaželene kompetence

 • Izkušnje dela z industrijo za uporabo rezultatov raziskav
 • Poznavanje evropske zakonodaje in smernic za informacijsko in računalniško tehnologijo
 • Relevantne izkušnje z izvajanjem raziskav na področju strukturnih ali dekorativnih kompozitnih materialov, vključno z inženiringom lesnih kompozitov, na področju uporabe drugih obnovljivih materialov pri kompozitnih izdelkih, optimizacijo pr

Kaj ponujamo:

Delo bo potekalo v novo ustanovljenem raziskovalnem zavodu InnoRenew CoE, ki deluje na področju  uporabe obnovljivih materialov v trajnostno grajenem bivanjskem okolju. Raziskovalni zavod InnoRenew CoE je bil ustanovljen kot osnovni cilj prestižnega projekta, ki ga financirata Evropska Komisija in Republika Slovenija.

 • 3 letna pogodba z možnostjo podaljšanja
 • Konkurenčno plačilo z dodatki ob uspešnosti
 • Možnost dela na prestižnem projektu H2020
 • Možnost razvoja raziskovalnega programa in vodenja raziskovalne skupine

Pri možnostih za zaposlitev, smernicah za izbor, aktivnostih, storitvah in delovanju zavoda InnoRenew CoE ne izključujemo oseb na podlagi rase, barve, starosti, spola, religije, državljanstva, invalidnosti ali katerekoli druge osebne okoliščine.

Kako se prijaviti:

Zainteresirani kandidati pošljejo spremno pismo, kjer natančno in celostno predstavijo vse zahtevane in zaželene kompetence ter življenjepis (CV), ki vključuje raziskovalne publikacije in izkušnje s pridobivanjem finančnih sredstev ter kontaktni podatki (ime in priimek, telefonska številka in elektronski naslov) treh ljudi, ki bi lahko zagotovili referenčno pismo (v elektronski obliki, pdf dokument).

Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate na naš elektronski naslov: [email protected]

Mesta bodo ostala odprta do končne izbire kandidatov.

Prijavi se

Delati v InnoRenew CoE

InnoRenew CoE je nov raziskovalni center, ki se osredotoča na raziskave obnovljivih materialov. Naše primarno področje delovanja je modifikacija lesa in uporaba obnovljivih materialov za trajnostno gradnjo. Naš pristop k trajnostni gradnji z obnovljivimi materiali presega zgolj omejevanje škode, saj smo osredotočeni na odkrivanje restorativnih procesov za okolje, uporabnike stavb in celotno družbo. Poglabljamo se v zdravje in varnost ljudi v grajenem okolju, kjer upoštevamo potrebe starajočega se prebivalstva in z zgradbami ustvarjamo pozitivne učinke. Prizadevali si bomo za oživitev in modernizacijo podjetij v gozdno lesnem sektorju z uporabo inovacij v raziskavah in razvoju, z razvojem novih verig vrednosti, z usposabljanjem podjetij ter z razvojem mreženja preko Živega laboratorija.

Delati in živeti v Sloveniji

Slovenija je dežela, v kateri je čudovito živeti in delati, enostavno pa dostopate do drugih evropskih držav, tako za poslovne, kot za zasebne namene. InnoRenew CoE se nahaja na privlačni slovenski obali, ki ima bogato zgodovino. Prav zato boste tu lahko občudovali zgodovinska mesta, vinske kleti, nasade oljk ter osupljive razglede. Hrana je odlična, ljudje so odprtega značaja in gostoljubni, življenjski stil na slovenski obali pa je lahko aktiven ali sproščen – odvisno od vaših želja. Imamo veliko možnosti za aktivnosti in rekreacijo na prostem ter tudi veliko restavracij in kavarn, kjer se lahko sproščate in uživate v mediteranski klimi.

PRIJAVI SE V NAŠ NOVIČNIK

Spremljaj sveže novice našega raziskovalnega in inovativnega središča